Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002746/2021/rev.1
προς τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Fulvio Martusciello (PPE), Gianna Gancia (ID), Eva Kaili (S&D), Isabella Adinolfi (PPE), Tatjana Ždanoka (Verts/ALE), Antoni Comín i Oliveres (NI), Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Clara Ponsatí Obiols (NI)

Ο Jamal Khashoggi, πρώην στενός σύμμαχος όσων βρίσκονται στην εξουσία στη Σαουδική Αραβία, στους οποίους στη συνέχεια άσκησε δριμεία κριτική, δολοφονήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2018 από καταδρομική επιχείρηση πρακτόρων της Σαουδικής Αραβίας. Το διαμελισμένο σώμα του δεν βρέθηκε ποτέ.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Gulf Centre for Human Rights υπέβαλε καταγγελία κατά του Σαουδάραβα Στρατηγού Ahmad al-Asiri για βασανιστήρια, για την εικαζόμενη ευθύνη του στη σωματική και ψυχολογική κακοποίηση που υπέστη ο δημοσιογράφος Jamal Khashoggi πριν από τη δολοφονία του το 2018.

Στις αρχές Μαρτίου, στη Γερμανία, οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα υπέβαλαν καταγγελία για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά του Πρίγκηπα της Σαουδικής Αραβίας Mohammed bin Salman για την ευθύνη που έφερε στην εν λόγω δολοφονία.

1. Τι έχει πράξει ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας για να διασφαλίσει ότι θα αποκαλυφθούν άμεσα οι εκτεταμένες προσπάθειες της κυβέρνησης της Σαουδικής Αραβίας για συγκάλυψη της δολοφονίας, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων;

2. Ποια είναι η άποψη του ΑΠ/ΥΕ για την κατάσταση;


Απάντηση του ύπατου εκπροσώπου/αντιπροέδρου κ. Borrell
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-002746/2021

Η ΕΕ έχει επανειλημμένα ζητήσει την απόδοση ευθυνών για τη δολοφονία του σαουδάραβα δημοσιογράφου Jamal Khashoggi στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη στις 2 Οκτωβρίου 2018(1) και την εφαρμογή μέτρων εντός των υπηρεσιών ασφάλειας και πληροφοριών της Σαουδικής Αραβίας για να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων εγκλημάτων.

Η ΕΕ επιβεβαιώνει την αταλάντευτη προσήλωσή της στην ελευθερία του Τύπου και στην προστασία των δημοσιογράφων.
(1) https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/68230/statement-spokesperson-commemoration-killing-jamal-khashoggi_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/72591/saudi-arabia-statement-spokesperson-verdicts-khashoggi-case_en