Πρόσφατες έρευνες αποκάλυψαν ότι το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον στην Ουγγαρία[1], την Πολωνία[2] και την Ισπανία[3] για την παρακολούθηση κινητών τηλεφώνων ακτιβιστών, δημοσιογράφων και πολιτικών. Διαπιστώθηκε επίσης χρήση λογισμικού επιτήρησης στο Βέλγιο, την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ιταλία.

Επιπλέον, υπάρχουν υποψίες ότι κυβερνήσεις τρίτων χωρών ενδέχεται να χρησιμοποιούν λογισμικό αυτού του είδους για την κατασκόπευση Ευρωπαίων αξιωματούχων και ακτιβιστών. Έχουν εντοπιστεί ίχνη επίθεσης ή απόπειρας μόλυνσης με ιό στα κινητά τηλέφωνα υπουργών της Γαλλίας[4] και της Ισπανίας[5]· ενός Ευρωπαίου Επίτροπου[6]· και ενός Βελγοαμερικανού πολίτη[7].

Οι διασυνοριακές κυβερνοεπιθέσεις θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν στο πλαίσιο της διευρυμένης οδηγίας για την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (NIS-2) ως περιστατικό κυβερνοασφάλειας μεγάλης κλίμακας το οποίο, δεδομένης της φύσης των στόχων, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια σε περισσότερα από δύο κράτη μέλη.

1.Πότε και πώς σχεδιάζει η Επιτροπή να λάβει μέτρα προκειμένου να μην εξελιχθούν τα περιστατικά μεγάλης κλίμακας σε εκτεταμένη κρίση και να αποτραπούν τυχόν πρόσθετοι κίνδυνοι για την ασφάλεια;2.Πότε θα χρηματοδοτήσει ένα ευρωπαϊκό εργαστήριο που να μπορεί να ελέγχει τις συσκευές δυνητικά στοχευόμενων πολιτών και να αναπτύσσει λογισμικό κυβερνοασπίδας, όπως εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN), για την προστασία των χρηστών και την ενημέρωσή τους σχετικά με τυχόν μόλυνση της συσκευής τους με ιό;

[1] https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2021/07/hungary-the-government-must-provide-a-meaningful-response-to-the-pegasus-scandal/
[2] https://apnews.com/article/technology-business-poland-hacking-warsaw-8b52e16d1af60f9c324cf9f5099b687e
[3] https://citizenlab.ca/2022/04/catalangate-extensive-mercenary-spyware-operation-against-catalans-using-pegasus-candiru/
[4] https://www.mediapart.fr/journal/france/230921/affaire-pegasus-les-telephones-de-cinq-ministres-infectes?onglet=full
[5] https://www.aljazeera.com/news/2022/5/2/spain-detects-pegasus-spyware-on-pm-defence-ministers-phones
[6] https://www.reuters.com/technology/exclusive-senior-eu-officials-were-targeted-with-israeli-spyware-sources-2022-04-11/
[7] https://www.theguardian.com/news/2021/jul/19/hotel-rwanda-activist-daughter-pegasus-surveillance