Να μην υπάγονται στα capital controls τα κεφάλαια που επιστρέφονται στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ζήτησε με ερώτηση της στον Μάριο Ντράγκι η επικεφαλής της Ελιάς, Εύα Καϊλή.

Η ευρωβουλευτής υπογράμμισε τις τρομακτικές επιβαρύνσεις που προκάλεσαν στη πραγματική οικονομία οι έλεγχοι κεφαλαίων καθώς και το πως αυτοί οι έλεγχοι λειτουργούν ως αντικίνητρα για την επιστροφή των χρηματικών ποσών που έχουν μεταφερθεί από τις ελληνικές τράπεζες στο εξωτερικό. Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί επιβραδύνει την κανονική λειτουργία του συστήματος χρηματοδότησης και πληρωμών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρές και μικρομεσαίες, αναστέλλοντας έτσι τις όποιες δυναμικές για ανάκαμψη..

Ένα σταθερό πρόγραμμα προσαρμογής και η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά όχι επαρκείς. Είναι απαραίτητο να αυξηθεί η διαθέσιμη κεφαλαιακή βάση χρηματοδότησης και αυτό για να συμβεί άμεσα πρέπει να επαναπατριστούν κεφάλαια.

Στη βάση αυτού του σκοπού η Εύα Καϊλή ζήτησε τη γνώμη της ΕΚΤ για το κατά πόσο θα μπορούσε να επιταχυνθεί μία διαδικασία επαναπατρισμού κεφαλαίων εάν δινόταν το κίνητρο της εξαίρεσης τους από τους υφιστάμενους περιορισμούς των capital controls, αλλά και αν θα εξέφραζε η ΕΚΤ ενστάσεις ως προς αυτό.

Ακολουθεί η ερώτηση της Ευρωβουλευτού:

Η επιβολή των ελέγχων κεφαλαίων έχει προκαλέσει τεράστιες επιβαρύνσεις στη λειτουργία της αγοράς, στη ρευστότητα των επιχειρήσεων, στην ταχύτητα των διακρατικών πληρωμών και των εισαγωγών. Επιπλέον, υπάρχουν μεγάλες συνέπειες για τις ίδιες τις τράπεζες οι οποίες υφίστανται εξαιρετικές πιέσεις κατά τα τελευταία χρόνια από τις μαζικές αναλήψεις και τις μεταφορές ρευστού σε τράπεζες του εξωτερικού.

Οι έλεγχοι κεφαλαίων λειτουργούν επιβραδυντικά στη ποσότητα και τη κίνηση χρήματος στην πραγματική οικονομία. Επιπρόσθετα, αναπαράγουν ισχυρά αντικίνητρα επαναπατρισμού των κεφαλαίων, κάτι που αναπαράγει τον φαύλο κύκλο που διατηρεί τις τράπεζες με χαμηλές δυνατότητες χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, παρά το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίησή τους και η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα σταθερό και συμφωνημένο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής.

Είναι επομένως σημαντικό να ουδετεροποιηθούν τα αντικίνητρα επαναπατρισμού των διαφυγόντων στο εξωτερικό κεφαλαίων, κάτι που θα μπορούσε να διευκολυνθεί με την εξαίρεση από τους περιορισμούς των κεφαλαιακών ελέγχων, για όσους επαναπατρίζουν ή καταθέτουν νέα κεφάλαια στις ελληνικές τράπεζες.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ερωτάται:

Θεωρεί η ΕΚΤ ότι μια πολιτική κινήτρων επαναπατρισμού των διαφυγόντων κεφαλαίων στις ελληνικές τράπεζες μπορεί να υλοποιηθεί με την εξαίρεσή τους από τους εγχώριους περιορισμούς των κεφαλαιακών ελέγχων;

Μία τέτοια απόφαση εκ μέρους της Ελληνικής τραπεζικής αρχής θα δημιουργούσε ενστάσεις εκ μέρους της ΕΚΤ;