Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση που οργάνωσε η Εύα Καϊλή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θέμα τα νέα εργαλεία χρηματοδότησης των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κεντρικό ζήτημα ήταν η απεξάρτηση της χρηματοδότησης της αναπτυξιακής επιχειρηματικότητας από τα παραδοσιακά τραπεζικά εργαλεία και η ισχυροποίηση εναλλακτικών μέσων πρόσβασης σε λειτουργικό και αναπτυξιακό κεφάλαιο μέσω των venture capitals, crowd-funding, FinTech, peer-to-peer lending κοκ. Κεντρικόw ομιλητής στην ημερίδα ήταν ο Γερμανός Επίτροπος G. Oettinger, υπεύθυνος για την Ψηφιακή Οικονομία. Στα πάνελ συμμετείχαν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την EASME, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, αλλά και ηγετικά στελέχη των φορέων που προωθούν τις σύγχρονες μεθόδους χρηματοδότησης, πανευρωπαϊκών οργανισμών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φορείς επιχειρηματικότητας από την Βρετανία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία και την Ελλάδα.