Ερώτηση προτεραιότητας με αίτημα γραπτής απάντησης P-005501/2020/rev.1
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 138 του Κανονισμού
Stelios Kympouropoulos (PPE), Lídia Pereira (PPE), Eva Kaili (S&D), François-Xavier Bellamy (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Fabio Massimo Castaldo (NI), Attila Ara-Kovács (S&D), Nikos Androulakis (S&D), Alexis Georgoulis (GUE/NGL), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Theodoros Zagorakis (PPE), Demetris Papadakis (S&D), Dennis Radtke (PPE), Assita Kanko (ECR), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Elena Kountoura (GUE/NGL), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Costas Mavrides (S&D), Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Elżbieta Kruk (ECR), Loucas Fourlas (PPE), Annie Schreijer-Pierik (PPE), Aušra Maldeikienė (PPE), Maria Walsh (PPE)

Η ΕΕ εξακολουθεί να είναι υπέρμαχος της τήρησης του διεθνούς δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προώθησης του διαλόγου προς επίλυση των διακρατικών διαφορών. Ως εκ τούτου, οφείλει να καταστήσει σαφές ότι δεν θα ανεχθεί παρεμβάσεις τρίτων χωρών, όπως η Τουρκία, στη σύγκρουση Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν ή την αποστολή ένοπλων παραστρατιωτικών ομάδων στην περιοχή. Είναι συνεπώς επειγόντως επιβεβλημένη, στο πλαίσιο της διαδικασίας διευθέτησης της σύγκρουσης στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, η χωρίς προϋποθέσεις επανέναρξη των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των συμπροέδρων της ομάδας Μινσκ του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

1. Τι σκοπεύει να πράξει το Συμβούλιο για να επιτύχει άμεση κατάπαυση του πυρός και παύση των εχθροπραξιών;

2. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το Συμβούλιο προκειμένου να ασκήσει κάθε αναγκαία πίεση στην κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν ώστε να παύσει τις εχθροπραξίες και να αποσύρει τις δυνάμεις της;

3. Η ΕΕ εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη αγορά για τις εξαγωγές του Αζερμπαϊτζάν και η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά για τις εισαγωγές, με το μερίδιό της να ανέρχεται στο 51% και στο 16% αντιστοίχως των εξαγωγών και εισαγωγών της χώρας αυτής. Προτίθεται άραγε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις στο Αζερμπαϊτζάν;