ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
- Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Άρη Σπηλιωτόπουλο
- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σωτήρη Χατζηγάκη

Θέμα: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διανομής Γάλακτος στα Σχολεία

Από το 2006 στα σχολεία 22 ευρωπαϊκών χωρών μοιράζεται με επιδότηση της Ε.Ε. γάλα στα παιδιά. Το σχολικό έτος 2006-2007, το Πρόγραμμα Διανομής Γάλακτος στα Σχολεία διέθεσε 305.000 τόνους γάλακτος σε ευρωπαϊκά σχολεία. Για το σχολικό έτος 2008-2009 παρέχεται στα σχολεία και στους μαθητές μια ευρύτερη ποικιλία γαλακτομικών προϊόντων για να επιλέγουν. Από τον Νοέμβριο του 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει 90 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για αντίστοιχο πρόγραμμα διανομής φρούτων και λαχανικών στα σχολεία, με στόχο να μάθουν τα παιδιά να τρέφονται σωστά.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Για ποιο λόγο η κυβέρνηση δεν προέβει σε αξιοποίηση των ως άνω προγραμμάτων προς όφελος των Ελλήνων μαθητών;
2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η κυβέρνηση προκειμένου να επωφεληθούν τα ελληνικά σχολεία από τις δυνατότητες που παρέχει τόσο το Πρόγραμμα Διανομής Γάλακτος, όσο και το αντίστοιχο πρόγραμμα διανομής φρούτων και λαχανικών;

Η ερωτούσα Βουλευτής

Εύα – Ευδοξία Καϊλή