Απλήρωτα παραμένουν εκατοντάδες οδικά, σιδηροδρομικά, λιμενικά, αποχετευτικά έργα, έργα υγείας και επιχειρηματικά σχέδια, εξαιτίας της στάσης πληρωμής που έχει κηρύξει το ελληνικό δημόσιο. Οι καθυστερήσεις θέτουν σε κίνδυνο περί το 1 δισ. ευρώ από το παλιό ΕΣΠΑ, με επιπτώσεις και στα έργα του νέου. Η στάση πληρωμών που έχει κηρύξει το Δημόσιο, συμπαρασύρει σε στάση πληρωμών και από την πλευρά της ΕΕ και δεν είναι τυχαίο ότι εντός του 2015 τα αιτήματα που υπέβαλε η Ελλάδα για την εκταμίευση κοινοτικών πόρων δεν ξεπερνούν τα 150 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα έληξε το 2014, η περίοδος υλοποίησης των έργων μπορεί να φτάσει μέχρι τα τέλη του 2015 και ο κίνδυνος απώλειας κονδυλίων από το τωρινό ΕΣΠΑ ορατός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναγνωρίσει τις δαπάνες, οι οποίες μπορούν να γίνουν και μέσα στο 2016, μόνο για τα έργα που θα ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος έτους. Συνολικά, αυτά που απομένουν προς απορρόφηση από την Ελλάδα (της περιόδου 2007-2014), ανέρχονται σε 3 δισ. ευρώ.

Ερωτάται η Επιτροπή

— Πώς επιδρά η κακή κατάσταση της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας στην απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ;

— Προτίθεται να παράσχει διαδικαστική διευκόλυνση προς τις χώρες που καθυστερούν τις πληρωμές των έργων του προηγούμενου ΕΣΠΑ, και ποια;

Απάντηση της κ. Crețu εξ ονόματος της Επιτροπής

Οι ελληνικές αρχές και η Επιτροπή καταβάλλουν από κοινού προσπάθειες για να εκπονήσουν μέτρα άμβλυνσης σχετικά με τους περιορισμούς του ελληνικού εθνικού προϋπολογισμού. Διάφορες τεχνικές συνεδριάσεις μεταξύ των δύο πλευρών πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα με σκοπό την εξασφάλιση της βέλτιστης χρήσης των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, την επιτυχή ολοκλήρωση της περιόδου 2007-2013 και την αποτελεσματική και ομαλή έναρξη της περιόδου 2014-2020. Η Επιτροπή είναι πάντοτε έτοιμη να βοηθήσει τις ελληνικές αρχές στις προσπάθειές τους για την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή των δύο περιόδων.