Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται μία προσπάθεια φίμωσης και τρομοκράτησης δημοσιογράφων και σκιτσογράφων από μέλη της ελληνικής κυβέρνησης. Τελευταίο παράδειγμα αποτελεί η σύλληψη διευθυντή εφημερίδας, μέσα στα γραφεία της εφημερίδας και η εκδίκαση αγωγής κατά σκιτσογράφου με αίτημα για αποζημίωση ύψους 2 000 000 ευρώ. Η ανωτέρω κατάσταση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την απουσία θεσμικού πλαισίου προστασίας των ΜΜΕ και της ελεύθερης έκφρασης δημοσιογράφων σε επίπεδο ΕΕ. Σε συνέχεια δε, παλαιότερης ενημέρωσης/δέσμευσης του Επιτρόπου Έττιγκερ σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκής ανεξάρτητης αρχής η οποία θα μπορεί να ελέγχει τα κράτη μέλη, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Πώς τοποθετείται απέναντι στη γενίκευση των φαινομένων τρομοκράτησης μέσω της δικαιοσύνης «αντιφρονούντων» δημοσιογράφων και σκιτσογράφων από κυβερνήσεις κρατών μελών;
2. Πότε αναμένεται συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο προστασίας των ΜΜΕ και της ελευθερίας έκφρασης σε επίπεδο ΕΕ και η λειτουργεία ενός μηχανισμού ελέγχου και κυρώσεων για τα κράτη μέλη που δε σέβονται τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης;