Φυσικές Καταστροφές: Οι πρόσφατες φονικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία και τη γειτονική ισπανική επαρχία της Γαλικίας καταδεικνύουν την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης, με μέτρα προστασίας των πολιτών της.

Μετά τις αλλεπάλληλες φυσικές καταστροφές, (Τυφώνες Χάρβεϊ, Ίρμα, σεισμοί εντάσεως 7 & 8 ρίχτερ, φονικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία κλπ) που γνωρίζει ο πλανήτης και μαζί και η Ευρώπη/ΕΕ το τελευταίο διάστημα, η Ευρωβουλευτής κ. Εύα Καϊλή αναζητά απαντήσεις για την ευρωπαϊκή ετοιμότητα σε ανάλογα φαινόμενα με επίκαιρη ερώτησή της στην Επιτροπή. Είναι γνωστό ότι στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECHO), έχουν προβλεφθεί και τεθεί σε λειτουργία, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας (UPCM) και το Κέντρο Συντονισμού Ανταπόκρισης σε Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (ERCC). Από τον Οκτώβριο του 2014 δε, αναπτύχθηκε και η Ευρωπαϊκή Ικανότητα Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών, (EERC), με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου ετοιμότητας των συστημάτων πολιτικής προστασίας εντός της Ένωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πόροι – τα μέσα που διατίθενται για την επιχειρησιακή ετοιμότητα των οργάνων αυτών, πέραν της Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, αφορούν στις παροχές από μέρους των κρατών μελών που συμμετέχουν σε αυτά. Θα περίμενε συνεπώς κάποιος, υπογραμμίζει η κ. Καϊλή, ότι η ΕΕ είναι επιχειρησιακά πανέτοιμη για την αντιμετώπιση των όποιων ακραίων φυσικών φαινομένων θα προέκυπταν και συνεχίζει διαπιστώνοντας ότι μολαταύτα στην τελευταία έκθεση της Επιτροπής, 17/02/2017, αναδεικνύονται σοβαρές ελλείψεις στον συγκεκριμένο τομέα. Ελλείψεις, εν τοις πράγματι καταγεγραμμένες μετά και την καταιγίδα δασικών πυρκαγιών που έπληξε τη νότια και νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου δυστυχώς θρηνήσαμε και θύματα, κι αφορούν σε αεροσκάφη δασοπυρόσβεσης, παροχή καταλυμάτων και σχετικής βοήθειας. Επιπρόσθετα, η Ευρωβουλευτής στην ερώτησή της, επισημαίνει τις εκκρεμότητες που υφίστανται στην αξιολόγηση των μέσων – πόρων που απαιτούνται σε περιπτώσεις χημικών, βιολογικών, ραδιενεργών και πυρηνικών καταστροφών, στο επίπεδο ικανότητας του Ευρωπαϊκού Ιατρικού Σώματος, στις πλατφόρμες - ομάδες επικοινωνίας και κατά συνέπεια στον απαιτούμενο συντονισμό για την επιτυχή επέμβαση των δυνάμεων της ΕΕ. Τέλος, αναφέρεται στην ιδιαίτερη βαρύτητα που πρέπει να δοθεί στον καταλυτικό ρόλο της τεχνολογίας, με τα τηλεκατευθυνόμενα αεροπορικά συστήματα, τα γνωστά σε όλους drones τα οποία διαθέτοντας τις κατάλληλες ιδιότητες θα προσφέρουν πολλαπλά οφέλη στην ανάπτυξη και στρατηγική της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Α) Σε συνέχεια των πρόσφατων επαναλαμβανόμενων φυσικών καταστροφών ποιο είναι το πλάνο της Επιτροπής προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και με τις λιγότερες απώλειες, αντίστοιχα φαινόμενα σε ευρωπαϊκά εδάφη;

Β) H Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να βοηθά τα θύματα ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών σε ολόκληρο τον κόσμο. Συνδράμει πάνω από 120 εκατομμύρια άτομα κάθε χρόνο*. Από κοινού με τα κράτη μέλη της, η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως. Ωστόσο, η βοήθεια που χορηγεί η ΕΕ ισοδυναμεί με λιγότερο από το 1% του ετήσιου προϋπολογισμού της – δηλαδή, με μόλις 2 ευρώ ανά πολίτη. Δεδομένων και των διαπιστωθέντων ελλείψεων σε μέσα – πόρους, πώς σκοπεύει η Επιτροπή να βελτιώσει την κατάσταση και τι μέτρα θα παρθούν λαμβανομένης υπόψη και της ευρύτερης δημοσιονομικής πολιτικής της Ένωσης;

Γ) Κι εν κατακλείδι, «Η διαχείριση κρίσεων είναι η εφαρμογή στρατηγικών σχεδιασμένων για να βοηθήσουν έναν οργανισμό να αντιμετωπίσει ένα ξαφνικό και σημαντικό αρνητικό συμβάν». Ποια/ποιες οι μελλοντικές στρατηγικές της Επιτροπής στον τομέα πρόληψης;

*Πηγή: http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid_en