ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς:
- Οικονομικών, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο
- Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Παύλου Γερουλάνου

ΘΕΜΑ: Επιχορηγήσεις από την ΟΠΑΠ Α.Ε.

Η οικονομική κατάσταση της χώρας φέρνει στο προσκήνιο με τον πιο επιτακτικό τρόπο την ανάγκη για λεπτομερή και ορθολογική αντιμέτωπιση των δαπανών του δημοσίου. Σε αυτό το πλαίσιο, μια από τις σημαντικότερες δράσεις που πρέπει να εξεταστούν λεπτομερώς είναι οι κάθε φύσης επιχορηγήσεις που παρέχει η ΟΠΑΠ Α.Ε. σε κάθε τομέα: αθλητικό, πολιτιστικό, διαφημιστικό και ΜΜΕ. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι πολίτες παρακολουθούν υπέρογκα ποσά να δαπανώνται, σε μια περίοδο που τα κριτήρια και το ύψους των επιχορηγήσεων οφείλουν να τοποθετηθούν υπό του μικροσκοπίου.
Ενόψει των παραπάνω και δεδομένης της ανάγκης για ορθολογική διαχείριση του δημόσιου χρήματος, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Ποιος είναι ο σχεδιασμός για τις φετινές επιχορηγήσεις της ΟΠΑΠ Α.Ε;
2. Ποιο είναι το ετήσιο ποσό των χορηγιών που δίδονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. (σε κάθε τομέα: αθλητισμό, πολιτισμό, ΜΜΕ κλπ) και σε ποιους δίδονται οι επιχορηγήσεις αυτές;
3. Με ποιο τρόπο θα επιτευχθεί ο εξορθολογισμός και εξυγχρονισμός των κριτηρίων χορήγησης των παραπάνω κονδυλίων;
4. Ποιο είναι το ύψος των οφειλών της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς το Ελληνικό Δημόσιο (ΙΚΑ, εφορία κτλ) και πότε και πώς αναμένεται να γίνει είσπραξη αυτών;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Εύα – Ευδοξία Καϊλή