Ο πρωθυπουργός της Τουρκίας, μετά τη συνάντηση του Ατλαντικού Συμβουλίου, δήλωσε ότι «Αν οι Ελληνοκύπριοι θελήσουν, μονοπωλώντας τις πηγές ενέργειας, να ξεκινήσουν διαγωνισμούς, σαν να τους ανήκουν όλες αυτές οι πηγές και θελήσουν να παρουσιάσουν τις εν λόγω πηγές, στις οποίες έχουν δικαίωμα και οι Τουρκοκύπριοι, στην παγκόσμια αγορά, τότε και εμείς θα κάνουμε έρευνες στο ίδιο μέρος, μαζί με τους Τουρκοκύπριους, κάνοντας χρήση του ιδίου δικαιώματος». Επίσης, ότι «Αν χρειαστεί χρόνος για τις διαπραγματεύσεις, τότε η “ΤΔΒΚ” και η “Ελληνοκυπριακή Διοίκηση” από κοινού μπορούν να ξεκινήσουν την εξόρυξη ενέργειας και να τη χρησιμοποιήσουν για την ειρήνη».

Η στάση αυτή της Τουρκίας απλώς επιστεγάζει μία άκρως επιθετική τακτική της σε βάρος ενός κράτους μέλους, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της οποίας μάλιστα αμφισβητεί την ύπαρξη αποκαλώντας την «ελληνοκυπριακή διοίκηση», αλλά και την ΑΟΖ, διεξάγοντας στη ζώνη αυτή έρευνες για υδρογονάνθρακες με πλοίο της.

Ερωτάται λοιπόν η Ύπατη Εκπρόσωπος:

— Η συμπεριφορά αυτή της Τουρκίας είναι σύμφωνη με το κοινοτικό κεκτημένο και το ευρωπαϊκό δίκαιο; Δεν παραβιάζει το πρόσφατο ψήφισμα του ΕΚ για το θέμα της Κύπρου;
— Ποια είναι η στάση της απέναντι σε ένα υποψήφιο προς ένταξη κράτος με βάση τα ανωτέρω και ποιες πρωτοβουλίες σκέπτεται να αναλάβει;

Απάντηση της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου Mogherini εξ ονόματος της Επιτροπής

Στα συμπεράσματά του της 23ης και 24 Οκτωβρίου 2014, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε τη σοβαρή ανησυχία του για την αναζωπύρωση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και κάλεσε την Τουρκία να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και να σεβασθεί την κυριαρχία της Κύπρου επί των χωρικών της υδάτων, καθώς και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη. Υπό τις παρούσες συνθήκες, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεωρεί ότι είναι σημαντικότερο από ποτέ να διασφαλιστεί θετικό κλίμα ώστε να μπορέσουν να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις για μια συνολική διευθέτηση του κυπριακού.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σταθερά και επανειλημμένα τονίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της ΕΕ. Σε αυτά συγκαταλέγεται το δικαίωμά τους να συνάπτουν διμερείς συμφωνίες, καθώς και να εξερευνούν και να εκμεταλλεύονται τους φυσικούς τους πόρους σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένης της Σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Η ΕΕ τόνισε επίσης την ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών μελών επί των χωρικών τους υδάτων.

Το θέμα αυτό συζητήθηκε διεξοδικά κατά την πρόσφατη επίσκεψη της Ύπατης Εκπροσώπου Federica Mogherini, μαζί με τον Επίτροπο Hahn και την Επίτροπο Στυλιανίδη στην Τουρκία, στις 8 και 9 Δεκεμβρίου. Όλες οι πλευρές τόνισαν τη σημασία της συνολικής διευθέτησης προς όφελος όλων και, ως εκ τούτου, την ανάγκη να συμβάλουν σε ένα θετικό κλίμα για την επανάληψη των διαπραγματεύσεων. Η ΕΕ εξακολουθεί να ενθαρρύνει και να στηρίζει τις επαφές με όλους τους σχετικούς ενδιαφερομένους φορείς, καθώς και μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, για την επίτευξη του σκοπού αυτού.