ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γιώργο Κουτρουμάνη

ΘΕΜΑ: Επαναπροσλήψεις συνταξιούχων σε δημόσιους οργανισμούς με το βαθμό του διευθυντή

Ένα ζήτημα που προέκυψε τον τελευταίο χρόνο αφορά στη πρόσληψη συνταξιούχων σε δημόσιους οργανισμούς με πιο χαρακτηριστική την περίπτωση πρόσληψης πέντε συνταξιούχων του ΟΣΕ σε θέσεις διευθυντών. Αν και τύποις οι συγκεκριμένες προσλήψεις δεν είναι παράνομες σύμφωνα με το άρθρο 33, παρ. 6 του νόμου 3697/08, ωστόσο το θέμα αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα καθώς την ώρα που επαναπροσλαμβάνονται συνταξιούχοι μηχανικοί, την ίδια στιγμή μετατάσσονται εργαζόμενοι του ΟΣΕ σε άλλες,άσχετες με το αντικείμενό τους, θέσεις του δημοσίου. Επιπρόσθετα, τίθεται ζήτημα δεοντολογίας καθώς αν και ήταν γνωστή η ανάγκη κάλυψης αυτών των θέσεων εκ των προτέρων και υπήρχε ο απαραίτητος χρόνος να ακολουθηθεί η τυπική διαδικασία των προκηρύξεων, αυτό δεν έγινε. Ειδικότερα στη περίπτωση του ΟΣΕ επιτείνεται το ζήτημα δεοντολογίας καθώς δεν έχει συγκληθεί Συμβούλιο Προαγωγών από το 2006 με αποτέλεσμα να στερούνται οι εργαζόμενοι του ΟΣΕ, κυρίως οι διπλωματούχοι μηχανικοί, το δικαίωμα της υπηρεσιακής εξέλιξης.
Ωστόσο, η περίπτωση του ΟΣΕ αποτελεί μόνο ένα παράδειγμα, καθώς υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, αρχής γενομένης τον προηγούμενο Ιούνιο με τη πρόσληψη συνταξιούχου απόστρατου του Πολεμικού Ναυτικού σε διευθυντική θέση του Ελληνικού Κέντρου Δημοσίων Ερευνών. Το φαινόμενο αυτό εγείρει ερωτηματικά αναφορικά με τα κριτήρια αξιολόγησης που ακολουθούν οι διοικήσεις αυτών των οργανισμών τη στιγμή που υπάρχει πλήθος εν ενεργεία στελεχών που πληρούν τα τυπικά προσόντα στις αντίστοιχες υπηρεσίες και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της φυσικής τους εξέλιξής στη υπηρεσία τους χωρίς να επιβαρύνεται το κράτος με επαναπροσλήψεις συνταξιούχων.
Με βάση τα παραπάνω ο Υπουργός ερωτάται:
1) Με ποιο τρόπο το Υπουργείο προτίθεται να ελέγξει τις διοικήσεις των δημοσίων οργανισμών που ακολουθούν την πρακτική επαναπρόσληψης συνταξιούχων επιβαρύνοντας το δημόσιο με επιπρόσθετο κόστος;
2) Με ποιο τρόπο προτίθεται το Υπουργείο να ελέγξει τις διαδικασίες προαγωγών στους δημόσιους οργανισμούς προκειμένου τα στελέχη τους να χαίρουν του δικαιώματός τους στην υπηρεσιακή εξέλιξη;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Εύα-Ευδοξία Καϊλή