Με δεδομένα τα άλυτα ζητήματα που έχουν προκύψει από το συνεχιζόμενο κύμα μετανάστευσης που δέχεται η Ευρώπη και την προσπάθεια συλλογικής επίλυσής τους προς όφελος της ΕΕ και των πολιτών της, το Υπουργείο Εσωτερικών της Ελλάδας προβαίνει σε ενέργειες για την απλούστευση και επίσπευση της διαδικασίας απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, οι οποίες θα έχουν μελλοντικά συνέπειες σε όλο το δημογραφικό φάσμα της Ένωσης, ενώ την ίδια ώρα καθυστερεί και αδυνατεί να υποδεχθεί με ασφάλεια ακόμη και τα ασυνόδευτα παιδιά.

Ερωτάται λοιπόν η Επιτροπή:

Θα διακινδυνεύσει την ευρωπαϊκή ταυτότητα των πολιτών της ΕΕ επιτρέποντας τη θεσμοθέτηση από το ελληνικό κράτος απλουστευμένων διαδικασιών απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, και σε μειωμένο μάλιστα χρόνο, με τον κίνδυνο να προκληθούν ανεπανόρθωτα λάθη;

Ως θεματοφύλακας της ΕΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, πώς προτίθεται να το διαφυλάξει και να το προστατεύσει από τις συνέπειες έμμεσου, και σε ένα σημαντικό βαθμό, ανεξέλεγκτου «ανοίγματος» της ευρωπαϊκής κοινωνίας;

Ποια είναι η στρατηγική εναρμόνισης και ελέγχου των διαδικασιών απόδοσης EU ID, όταν η κάθε χώρα μπορεί να αλλάξει, κατά το δοκούν και προς το συμφέρον της, τις διαδικασίες αυτές;