Στις 27 Μαΐου, στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπερψηφίστηκε ένα νέο, κοινό νομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο για τη διανομή οπωροκηπευτικών και γάλακτος σε μαθητές, τροποποιώντας τους κανονισμούς 1308/2013 και 1306/2013, όσον αφορά το καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο επιδιώκει την βιώσιμη αύξηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος από τα παιδιά και τη διαμόρφωση υγιεινών διατροφικών συνηθειών, μέσω χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων. Παράλληλα, το μέτρο έχει έντονα εκπαιδευτικό και κοινωνικό χαρακτήρα, στοχεύοντας στην εμφύσηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών στα παιδιά, και στην ενσωμάτωση κοινωνικά ευαίσθητων περιοχών και πληθυσμών.

Το συγκεκριμένο κείμενο ψηφίστηκε μία εβδομάδα μετά την απόφαση της γαλλικής κυβέρνησης να αναγκάσει τα μεγάλα σουπερ μάρκετ να προσφέρουν σε δωρεές τα αδιάθετα προϊόντα τους, μειώνοντας δραστικά την κατασπατάληση τροφίμων, ενώ συμβάλλει στην αντιμετώπιση κοινωνικών φαινομένων αδυναμίας σίτισης που προκάλεσε η παρατεταμένη κρίση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Υπάρχει σχέδιο προώθησης παρομοίων ενεργειών, υλοποίησης μιας τέτοιας απόφασης και στα υπόλοιπα κράτη μέλη, απόφαση που θα μπορούσε να ενισχύσει την δράση του ανωτέρω υπερψηφισθέντος πλαισίου;
2. Σκοπεύει η Επιτροπή να άρει τυχόν περιορισμούς που εμποδίζουν την εφαρμογή του μέτρου ή να παρέχει στα κράτη μέλη τα εργαλεία για την εφαρμογή του;

Απάντηση του κ. Hogan εξ ονόματος της Επιτροπής

Η πρωτοβουλία προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία (ΠΠΚΟ) συνίσταται σε εθελοντικά προγράμματα σε επίπεδο ΕΕ που αποσκοπούν στην αύξηση της κατανάλωσης επιλεγμένων αγροτικών προϊόντων. Η ενίσχυση της ΕΕ χορηγείται για τη διανομή των προϊόντων αυτών και για συναφή μέτρα.

Στο πλαίσιο των συνοδευτικών μέτρων, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν την εφαρμογή εκπαιδευτικών μέτρων για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν τη γεωργία, την υγεία και άλλους σχετικούς τομείς, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η κατασπατάληση τροφίμων.

Τα προαναφερθέντα προγράμματα, ωστόσο, δεν έχουν καμία επίπτωση σε τυχόν αποφάσεις που λαμβάνουν οι εθνικές κυβερνήσεις στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και ουδόλως τις επηρεάζουν.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη Διατροφή, το Υπερβολικό Βάρος και την Παχυσαρκία(1), τα παιδιά αποτελούν αναγνωρισμένη ομάδα προτεραιότητας κατά την ανάληψη δράσης. Σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή προωθεί τον υγιεινό τρόπο ζωής, και συγκεκριμένα την ισορροπημένη διατροφή και την επαρκή σωματική άσκηση.

Όσον αφορά τη διευκόλυνση της δωρεάς τροφίμων στην ΕΕ και τα εθνικά μέτρα που λαμβάνονται για την προώθηση της ανακατανομής των τροφίμων, η Επιτροπή θα ήθελε να παραπέμψει την κυρία βουλευτή στις απαντήσεις της στις ερωτήσεις E-008448/2015, E-008887/2015 και E-009003/2015(2).

(1) COM(2007)279.
(2) http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentary-questions.html