Σε μια περίοδο που η Τουρκία αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου και προχωράει απτόητη στις εξαγγελθείσες έρευνες στα νότια και ανατολικά της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, καθίσταται σαφές ότι διεκδικεί ξεκάθαρα μερίδιο στα ενεργειακά αποθέματα που περιλαμβάνονται σε περιοχές που συνολικά ανήκουν στην ΕΕ. Με την ιστορικής σημασίας υπογραφή για τη δημιουργία του αγωγού East-Med, Ελλάδα και Κύπρος εκπληρώνουν τον ευρωπαϊκό στόχο της αναζήτησης εναλλακτικών οδών τροφοδοσίας για ενέργεια της ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα ξεκινάνε έρευνες στα χωρικά τους ύδατα στη θάλασσα του Λεβάντε συμβάλλοντας δραστικά στην ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης από τον λιγνίτη.

1. Καθώς η Τουρκία αμφισβητώντας τις έρευνες σε ευρωπαϊκά χωρικά ύδατα στερεί από την Ένωση την επίτευξη των παραπάνω στόχων συνολικά, ποια η αντίδραση της Επιτροπής για το θέμα;

2. Έχει εκπονήσει η Επιτροπή μελέτη για το «ενεργειακό κόστος» των τουρκικών διεκδικήσεων στη Μεσόγειο για το σύνολο της ΕΕ;


Απάντηση του ύπατου εκπροσώπου/αντιπροέδρου κ. Borrell
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-005002/2020

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει επιβεβαιώσει επανειλημμένα, και πιο πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 2020(1), την πλήρη υποστήριξη και αλληλεγγύη της προς την Ελλάδα και την Κύπρο, επαναλαμβάνοντας ότι η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της ΕΕ πρέπει να γίνονται σεβαστά. Ως απάντηση στις συνεχιζόμενες παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, η ΕΕ έλαβε σειρά μέτρων τον Ιούλιο του 2019(2) και ενέκρινε πλαίσιο περιοριστικών μέτρων τον Νοέμβριο του 2019(3). Στο πλαίσιο των μέτρων αυτών, δύο άτομα προστέθηκαν στον κατάλογο των κυρώσεων τον Φεβρουάριο του 2020(4).

Σύμφωνα με τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 1ης Οκτωβρίου 2020(5), στρατηγικό συμφέρον της ΕΕ είναι ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και η ανάπτυξη μιας συνεργατικής και αμοιβαίως επωφελούς σχέσης με την Τουρκία. Η επιδίωξη καλόπιστου διαλόγου και η αποχή από μονομερείς ενέργειες οι οποίες αντιβαίνουν στα συμφέροντα της ΕΕ και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της ΕΕ αποτελούν απόλυτη απαίτηση εν προκειμένω.

Καθοριστικός ήταν ο ρόλος της Επιτροπής όσον αφορά την παροχή βοήθειας στις χώρες που συμμετέχουν στην ανάπτυξη της διακυβερνητικής συμφωνίας για τον αγωγό της Ανατολικής Μεσογείου, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας(6), η ΕΕ επικεντρώνεται στον καθαρό, οικονομικά προσιτό και ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Η Επιτροπή αξιολογεί τις επιλογές ενεργειακής πολιτικής υπό το πρίσμα αυτό.
(1) https://www.consilium.europa.eu/media/46354/161020-euco-final-conclusions-el.pdf
(2) https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2019/07/15/turkish-drilling-activities-in-the-eastern-mediterranean-council-adopts-conclusions/
(3) https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2019/11/11/turkey-s-illegal-drilling-activities-in-the-eastern-mediterranean-council-adopts-framework-for-sanctions/
(4) https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/02/27/turkey-s-illegal-drilling-activities-in-the-eastern-mediterranean-eu-puts-two-persons-on-sanctions-list/
(5) https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/10/01/european-council-conclusions-on-external-relations-1-october-2020/
(6) https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF