Έχοντας φθάσει ήδη στα μέσα, σχεδόν, της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και ενόψει της έναρξης των διαπραγματεύσεων για την επόμενη, 2021-2027, τον ερχόμενο Ιούνιο, διαπιστώνεται ότι η ελληνική κυβέρνηση υπολείπεται κατά πολύ από τους στόχους απορρόφησης των κοινοτικών πόρων που αναλογούν στο ΕΣΠΑ 2014-2020, και κυρίως στα προγράμματα που αφορούν σε επιχειρήσεις/επιχειρηματικότητα.

Στο ΕΠΑνΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία) τον Φεβρουάριο του 2016 προκηρύχτηκαν οι τέσσερεις πρώτες και μοναδικές έως τώρα δράσεις του. Οι προτάσεις των εν δυνάμει επενδυτών υποβλήθηκαν μέσα στον Μάιο του 2016. Τα έργα/υποβολές των δύο προγραμμάτων δεν έχουν ΑΚΟΜΗ αξιολογηθεί, ενώ στα άλλα δύο δεν έχουν δημοσιευθεί οι οριστικοί πίνακες ενταγμένων έργων. Συνεπώς η απορρόφηση είναι μηδενική.

Δεδομένης της σημασίας του ΕΣΠΑ 2014-2020 ως βασικού εργαλείου ώθησης της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης της χώρας, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ποιες είναι οι αιτίες για τη μηδενική απορρόφηση των κονδυλίων που προορίζονται για την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα; Ποια είναι η θέση αυτής και των αρμόδιων υπηρεσιών στη διαπίστωση της αδυναμίας απορρόφησης πολύτιμων πόρων από την ελληνική κυβέρνηση και τις αντίστοιχες δομές/υπηρεσίες της που έχουν επιφορτιστεί με την υλοποίηση του ΕΠΑνΕΚ;
2. Πώς σκοπεύει να αντιδράσει για να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του ΕΣΠΑ 2014-2020 που απαιτείται για τον νευραλγικό τομέα της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα;