ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Εκσυχρονισμός του εξοπλισμού της Μονάδας Υπερβαρικής Ιατρικής του ΓΝ «Α. Παύλος» Θεσσαλονίκης

Η Μονάδα Υπερβαρικής Ιατρικής (ΜΥΠΙ) λειτουργεί από το 1993 στο ΓΝ «Α. Παύλος» Θεσ/νίκης και ιδρύθηκε με σκοπό να καλύψει την παντελή σχετική έλλειψη του ΕΣΥ στον ανάλογο τομέα.

Από την έναρξη λειτουργίας της και μέχρι σήμερα αποτελεί πολυθέσια Μονάδα πιλότο στο ΕΣΥ εξυπηρετώντας γεωγραφικά τον ευρύτερο χώρο της Β. Ελλάδος (Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Νησιά Βορ. Αιγαίου) και ο Διευθυντής της αποτελεί τον εισηγητή του ΚΕΣΥ και του Υπ. Υγείας σε θέματα που άπτονται της Υπερβαρικής Ιατρικής ενώ εκπροσωπεί την Ελλάδα στην ανάλογη Ευρωπαική Ιατρική Επιτροπή.

Ο θεραπευτικός της ρόλος συνίσταται στην μοναδική της δυνατότητα να τροποποιεί την οξυγόνωση των διαφόρων ιστών και οργάνων με ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των αμυντικών και επουλωτικών μηχανισμών του οργανισμού όταν η συνήθης μεταφορά οξυγόνου δεν επαρκεί για το ανάλογο αποτέλεσμα

Επι πλέον η ΜΥΠΙ αντιμετωπίζει στο προαναφερθέν γεωγραφικό διαμέρισμα τα Καταδυτικά ατυχήματα που σχετίζονται με την υποβρύχια δραστηριότητα ( Βαροτραύματα, Καταδυτική Νόσος κλπ) σε ερασιτεχνικό ή επαγγελματικό επίπεδο.

Εθνικής σημασίας όμως δράση της ΜΥΠΙ είναι η υγειονομική κάλυψη όλων των υποθαλασσίων στρατιωτικών δραστηριοτήτων των Ελληνικών Ενόπλων δυνάμεων αλλά και των αναλόγων του ΝΑΤΟ στο «ευαίσθητο» διαμέρισμα του Βορείου Αιγαίου, έχοντας συμπεριληφθεί στον επίσημο Νατοικό Επιχειρησιακό Σχεδιασμό, παρά το γεγονός ότι είναι «πολιτική» (μη στρατιωτική) και παρά την εμμονή της Τουρκίας που επί μακρόν προσπάθησε να αναλάβει το σχετικό ρόλο με ανάλογη Στρατιωτική Μονάδα για ευνοήτους λόγους.

Στο διάστημα της 18ετούς λειτουργίας της ΜΥΠΙ διεξήχθησαν περίπου 26500 θεραπευτικές συνεδρίες εξυπηρετώντας ένα λίαν σημαντικό αριθμό περιστατικών που εμπίπτουν στις θεραπευτικές της δυνατότητες.

Η θεραπευτική παρέμβαση της Μονάδος στη διαδρομή της αξιολογήθηκε λίαν θετικά τόσο από την έκβαση των ασθενών που είναι ανάλογη με τα αντίστοιχα Ευρωπαικά/παγκόσμια δεδομένα όσο και από την συνεχή προσπάθεια του προσωπικού να ανταποκριθεί σε περιστατικά που υπερέβαιναν τις λειτουργικές της δυνατότητες

Η κοινωνική παρέμβαση της Μονάδος και η ταυτόχρονη οικονομική της ανταποδοτικότητα (cost effectiveness : > 8000 Ευρώ /MHNA), παράγων «άγνωστος» συνήθως στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, συνέτειναν ώστε η αρμόδια 4η Υγειονομική Περιφέρεια Κεντρ. Μακεδονίας με την υπ.αρ.18 Αποφ. Ολομέλειας - αρ πρ. 6247/23-12-2002 να ζητήσει αρμοδίως την «έγκριση σκοπιμότητας και επιχορήγησης της υφισταμένης Μονάδας ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες θεραπευτικές ανάγκες».

Η πολυετής καθημερινή λειτουργία της Μονάδος , το καθεστώς των αυξημένων πιέσεων που επιταχύνει την συνθήκες της μηχανολογικής φθοράς, ο λίαν ειδικός εξοπλισμός καθιστούν όλο και περισσότερο δύσκολη την εξυπηρέτηση των θεραπευτικών στόχων της.

Δυστυχώς έκτοτε (δηλαδή επι εννέα 9 συναπτά έτη) παρά τις επανειλλημμένες προσπάθειες τόσο του ΔΣ του Νοσοκομείου , όσο

και της αρμόδιας Υ.ΠΕ Κ. Μακεδονίας προς το αρμόδιο Υπουργείο να συμπεριληφθεί στα ανάλογα προγράμματα επενδύσεων μέχρι σήμερα αυτό δεν κατέστη δυνατό.

Συνοπτικά αναφέρονται σχετικές αποφάσεις και αιτήματα των τελευταίων ετών (υπάρχουν όλες από το 2002 και ένθεν) για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της ΜΥΠΙ:

--------2006: Απόφαση της Α΄ΔΥΠΕ αρ. 3 της 26/8/2005 και

Υποβολή της για ένταξη της στο Π.Δ.Ε΄

…….. 2008: Καταγραφή προτεινόμενου έργου για χρηματοδότηση

από κοινοτικούς πόρους αρ.πρ 13285/4/8/2008

………2010: Υποβολή πρότασης για ένταξη στο ΕΣΠΑ αρ. πρωτ.

19584/12-11-2010

Σήμερα με τις παρούσες δυσβάσταχτες οικονομικές συνθήκες και την πρόσφατη απόφαση για συγχώνευση Νοσοκομειακών Μονάδων είναι απαραίτητη η ανάπτυξη της Μονάδας Υπερβαρικής Ιατρικής (ΜΥΠΙ) που λειτουργεί από το 1993 στο ΓΝ «Α. Παύλος» Θεσ/νίκης . Η αποδοχή της πρότασης για ένταξη στο ΕΣΠΑ που έγινε από την Α΄ΔΥΠΕ είναι περισσότερο από αναγκαία.

Η δημιουργία νέων Υπερβαρικών Μονάδων στο ΕΣΥ μπορεί να είναι επιθυμητός στόχος, αλλά όχι αναγκαίος. Με τα σημερινά δεδομένα είναι αμφίβολο αν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν ποτέ.

Οι υπάρχουσες μονάδες στη χώρα στον τομέα της Υπερβαρικής Ιατρικής (Άγιος Παύλος Θεσσαλονίκης, Ναυτικό Νοσοκομείο, ΚΑΤ, Νοσοκομείο Καλύμνου) είναι υπεραρκετές για την κάλυψη όλης της χώρας αρκεί να εκσυγχρονισθούν και να λειτουργήσουν σωστά.

Ερωτάται ο κ.υπουργός

1.Αν προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για ένταξη στο ΕΣΠΑ της υπ. αριθ. 19584/12-11-2010 πρότασης τη ΥΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της Μονάδας Υπερβαρικής Ιατρικής (ΜΥΠΙ) του ΓΝ «Α. Παύλος» της Θεσ/νίκης για να καλύψει την κεντρική και βόρεια Ελλάδα;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

1. Έκτορας Νασιώκας

2. Βασίλης Γερανίδης

3. Καϊλή Ευδοξία- Εύα