ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Παύλο Γερουλάνο.

ΘΕΜΑ: Εθνικό Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης

Η κατάσταση αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Εθνικού Κολυμβητηρίου Θεσσαλονίκης, όσο αυτή παραμένει συγκεχυμένη, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρές καθυστερήσεις σε κάθε αναγκαία παρέμβαση, αλλά και στην ίδια τη διαχείριση του κολυμβητηρίου. Μετά και τη σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης» (αρ.59, παρ.2 ν. 4002/2011) και την κατάργηση και συγχώνευση με αυτό του «Εθνικού Ναυταθλητικού Κέντρου Θεσσαλονίκης», αποτελεί κρίσιμο στοιχείο η αποσαφήνιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Εθνικού Κολυμβητηρίου Θεσσαλονίκης, το οποίο βρίσκεται σε οικόπεδο του ΑΠΘ. Το έτος 1965 μεταξύ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού υπήρξε σχετική συμφωνία για ανέγερση κολυμβητηρίου σε έκταση που ανήκε στο ΑΠΘ και παραχωρήθηκε για το σκοπό με όρους και ρητά συμφωνημένα προνόμια χρήσης υπέρ του Πανεπιστημίου. Το ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος είχε ήδη τονιστεί και από την διοίκηση του Εθνικού Ναυταθλητικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό και με την απουσία οικοδομικής άδειας για το κολυμβητήριο, γεγονός το οποίο είχε οδηγήσει σε σημαντικά προβλήματα, όπως η έλλειψη δυνατότητας κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.
Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Εθνικού Κολυμβητηρίου;
2. Υπάρχει οικοδομική άδεια για το Κολυμβητήριο και με ποιο τρόπο θα επιλυθεί το πρόβλημα πιθανής απουσίας της;