Τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού και άλλα συστήματα αυτόματου πιλότου που βασίζονται στην ΤΝ και τα οποία φέρεται να βοηθούν τους οδηγούς να εντοπίζουν άλλα οχήματα στον δρόμο[1] υποβάλλονται σε ελέγχους στις ΗΠΑ αναφορικά με ισχυρισμούς που αφορούν την πιθανή σύνδεσή τους με τροχαία ατυχήματα[2][3]. Από την άλλη πλευρά, υποστηρίζεται ότι τα αυτοματοποιημένα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί προλαμβάνουν τα ατυχήματα μέσω της μείωσης των ανθρώπινων σφαλμάτων.

Έχουν επίσης προκύψει ισχυρισμοί ότι ορισμένοι κατασκευαστές εγκαθιστούν κρυφά λογισμικό που απενεργοποιεί αυτόματα το σύστημα αυτόματου πιλότου λίγα δευτερόλεπτα πριν από μια σύγκρουση, προκειμένου να πείσουν τις αρχές που διερευνούν τα αίτιά της να καταλήξουν στο συμπέρασμα πως το εν λόγω σύστημα ήταν απενεργοποιημένο και, ως εκ τούτου, δεν ευθυνόταν για τη σύγκρουση.

Βάσει των ανωτέρω:

1.Προτίθεται η Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δρομολόγησης διεξοδικής έρευνας σχετικά με την ασφάλεια όλων των συστημάτων αυτοματοποιημένης οδήγησης που βασίζονται στην ΤΝ και άλλων τεχνολογιών ΤΝ υψηλού κινδύνου;

2.Σκοπεύει η Επιτροπή να δρομολογήσει έρευνα σχετικά με την επάρκεια των αναγκαίων ανακοινώσεων για την προστασία των καταναλωτών και των πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους οι καταναλωτές όσον αφορά τους πιθανούς κινδύνους από τη χρήση των εν λόγω συστημάτων;

[1] Στα συστήματα αυτά περιλαμβάνονται η πλήρως αυτόνομη οδήγηση, αλλά και ο έλεγχος πορείας με γνώμονα την κυκλοφορία και άλλα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού που ασκούν κάποιον έλεγχο στην ταχύτητα και τη διεύθυνση του οχήματος.
[2] https://www.theguardian.com/technology/2022/jun/09/tesla-autopilot-crashes-investigation-nhtsa
[3] https://www.theguardian.com/us-news/2022/jun/15/tesla-us-car-carashes-driver-assist-systems