Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ αυξάνονται σταθερά το 2021, καθώς αυξάνεται ο ρυθμός οικονομικής ανάκαμψης από την πανδημία. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου οι τιμές χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία και στη Γαλλία έχουν αυξηθεί κατά 36 % και 48 % αντίστοιχα, ενώ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021 αναμένεται να αυξηθούν κατά 40 % και 50 % στην Ιταλία και στην Ελλάδα αντίστοιχα.

Η ραγδαία άνοδος των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας επηρεάζει αρνητικά την ευημερία των καταναλωτών της ΕΕ. Η ενεργειακή φτώχεια αποτελεί μείζον ζήτημα στην ΕΕ. Σε κράτη μέλη όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, το ποσοστό του πληθυσμού που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να διατηρήσει την κατοικία του επαρκώς ζεστή έχει ανέλθει σε 17,9 % και 21 %.

Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα, ως αποτέλεσμα της κορύφωσης της ζήτησης για θέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια, της συνεχιζόμενης έλλειψης φυσικού αερίου και της περιορισμένης διαθεσιμότητας αποτελεσματικών εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

Υπό το φως των ανωτέρω, η Επιτροπή καλείται να απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις:

1. Προτίθεται να παρέμβει στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για να περιορίσει τις αυξήσεις των τιμών;

2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για να αντισταθμίσει τον αντίκτυπο της ανόδου των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και με ποιους τρόπους προτίθεται να στηρίξει τα εθνικά προγράμματα προκειμένου να προστατευτούν τα πλέον ευάλωτα νοικοκυριά από την εκτίναξη των τιμών;