Τα τελευταία χρόνια της καταστροφικής χρηματοπιστωτικής κρίσης, το πιστωτικό σύστημα για τους καταναλωτές και για τις ανάγκες στέγασης των πολιτών και των οικογενειών τους έχει ουσιαστικά καταρρεύσει. Οι άνθρωποι είδαν τα χρέη τους να εκτοξεύονται και τις ζωές τους να καταρρέουν μέσα σε λίγους μήνες, και το μόνο σταθερό πράγμα που τους είχε απομείνει ήταν ένα σπίτι για να ζήσουν.

Ωστόσο, οι οφειλές συνέχισαν να συσσωρεύονται, ιδιαίτερα σε σχέση με καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, με επιτόκια ρεκόρ, αποκλείοντας κάθε πρακτική δυνατότητα αποπληρωμής.

Οι παραπάνω καταστάσεις οδηγούν σε κατασχέσεις, πλειστηριασμούς και εξώσεις από τα σπίτια, αυξάνοντας την έλλειψη στέγης ακόμα και για οικογένειες, και ενισχύοντας την αναστάτωση στις κοινωνίες μας.

Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο ΕΕ, καθώς το ζήτημα δεν αφορά την πίστωση και τη χρηματοδότηση, αλλά την κατοικία και την κοινωνία.

Δεδομένων των ανωτέρω:

1.Θα εξετάσει η Επιτροπή το ενδεχόμενο να αποτρέψει τους πλειστηριασμούς κατοικιών στην ΕΕ που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως κύρια κατοικία, για χρέη επί του κεφαλαίου (εκτός των τόκων) μικρότερα από το 50% της αξίας του σπιτιού όπως ορίζεται από μια αρμόδια αρχή;

2.Θα εξετάσει η Επιτροπή το ενδεχόμενο να λάβει παρόμοια μέτρα κατά των πλειστηριασμών που πραγματοποιούνται για χρέη από πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια;