Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Ύπατος Εκπρόσωπος ανακοίνωσε στο Κοινοβούλιο ότι θα διορίσει νέο ειδικό εντεταλμένο για την περιοχή του Κόλπου. Η πρόθεση αυτή επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από τον ίδιο τον Ύπατο Εκπρόσωπο[1] και την Πρόεδρο της Επιτροπής[2].

Σύμφωνα με πρόσφατες διαρροές πληροφοριών στον Τύπο[3], οι υποψήφιοι για τη θέση επρόκειτο να αξιολογηθούν από μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Μεταξύ των υποψηφίων βρίσκεται και ο Luigi Di Maio, ο οποίος διατέλεσε υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Οκτώβριο του 2022. Είναι κάτοχος απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξάρτητος δημοσιογράφος και κατέχει πολιτικές θέσεις από το 2013[4].

Επί του παρόντος, υπάρχουν εννέα ειδικοί εντεταλμένοι προς υποστήριξη του έργου του Ύπατου Εκπροσώπου, μεταξύ των οποίων έξι άνδρες και τρεις γυναίκες, ορισμένοι εκ των οποίων διαθέτουν έως και 25 έτη εμπειρίας στην περιοχή όπου εργάζονται[5].

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΥΕΔ απαιτεί πανεπιστημιακό πτυχίο και σχετική εμπειρία τριών έως έξι ετών ως ελάχιστες προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης[6], μπορεί το Συμβούλιο να απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις:

1.Πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα προσόντα και την επαγγελματική εμπειρία στην περιοχή για τον διορισμό ειδικού εντεταλμένου;2.Με ποια κριτήρια προτίθεται να αποφασίσει για τον διορισμό του νέου ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ; Περιλαμβάνουν τα κριτήρια αυτά την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών;

Βουλευτής που στηρίζει την ερώτηση[7]

Κατάθεση: 5.12.2022

[1] Στο περιθώριο της συνόδου με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου στις 22 Σεπτεμβρίου 2022: https://www.eeas.europa.eu/eeas/gcc-high-representativevice-president-josep-borrell-met-leadership-gulf-cooperation-council_en
[2] Στην ομιλία της κατά τη διάρκεια του Διαλόγου Manama του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_7013
[3] Συναφώς, το άρθρο της εφημερίδας Repubblica είναι διαθέσιμο εδώ: https://www.repubblica.it/politica/2022/11/14/news/di_maio_inviato_ue_golfo_persico_gasparri_interrogazione-374517867/
[4] Το προφίλ του στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών: https://www.esteri.it/it/ministero/struttura/il_mae/ministri_esteri/luigi-di-maio/
[5] Ειδικότερες πληροφορίες στον ιστότοπο της ΕΥΕΔ: https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-special-representatives_en
[6] Ενδεικτικά: https://www.eeas.europa.eu/eeas/political-assistant-office-secretary-general-%E2%80%93-eeassgoffice_en
[7] Αυτή η ερώτηση έχει τη στήριξη βουλευτή εκτός των συντακτών: Rosa D'Amato (Verts/ALE)