ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κα Άννα Διαμαντοπούλου

ΘΕΜΑ: Διορισμοί μελών ΔΕΠ

Μέχρι και την 4η Ιανουαρίου 2012 είχαν εκδοθεί τα ΦΕΚ διορισμών 337 μελών Δ.Ε.Π., με ημερομηνία ισχύος την 2 Ιανουαρίου 2012. Οι διορισμοί αυτοί είχαν ανακοινωθεί από την ηγεσία του Υπουργείου για το 2011, αλλά πραγματοποιήθηκαν τελικώς το 2012. Έτσι, το 2011 αποτελεί το πρώτο έτος κατά το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε κανένας διορισμός διδακτικού προσωπικού στα Α.Ε.Ι. της χώρας, παρά το σημαντικό αριθμό συνταξιοδοτήσεων.
Ωστόσο, εξακολουθούν να εκκρεμούν οι διορισμοί 800 περίπου μελών Δ.Ε.Π.. Η καθυστέρηση αυτών των διορισμών, η οποία ξεπερνά σε αρκετές περιπτώσεις τα δύο έτη, αλλά και η μη δημοσιοποίηση της επικαιροποιημένης λίστας των υπό διορισμό μελών Δ.Ε.Π. προκαλεί σημαντικά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των ΑΕΙ της χώρας, ιδίως ενόψει του γεγονότος της μείωσης των κονδυλίων για συμβάσεις διδακτικού προσωπικού ορισμένου χρόνου με το Π.Δ. 407/80, ενώ δημιουργεί έντονη ανασφάλεια στα μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν εκλεγεί με όλες τις νόμιμες διαδικασίες.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται η κα. Υπουργός:
1. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί ο διορισμός των 800 περίπου μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.;
2. Πότε θα δημοσιοποιηθεί η επικαιροποιημένη λίστα των υπό διορισμό μελών Δ.Ε.Π., έτσι ώστε να διασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια στις εν λόγω διαδικασίες;