ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κα Άννα Διαμαντοπούλου

ΘΕΜΑ: Διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Σύμφωνα με πρόσφατη Υπουργική Απόφαση αφορώσα την διδασκαλία ξένης γλώσσας, στα γυμνάσια της χώρας για το σχολικό έτος 2011-2012 θα διδάσκεται μία δεύτερη ξένη γλώσσα, η οποία θα επιλέγεται μεταξύ της γαλλικής ή της γερμανικής ή της ιταλικής ή της ισπανικής. Οι μαθητές της Β’ και Γ΄τάξης του Γυμνασίου οι οποίοι στην Α΄και Β΄τάξη διδάχτηκαν διαφορετική γλώσσα από τη γλώσσα επιλογής του σχολείου θα έχουν την δυνατότητα είτε της απαλλαγής τους από την ξένη γλώσσα ή της μετεγγραφής τους σε όμορο γυμνάσιο που θα διδάσκεται η ίδια γλώσσα που θα διδάσκεται ο μαθητής. Με αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση για τα δημοτικά σχολεία, η δεύτερη ξένη γλώσσα στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις των εξαθεσίων και άνω δημοτικών σχολείων, καθώς και των σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα είναι μόνο μία, γαλλική ή γερμανική.

Οι αποφάσεις αυτές φέρνουν στο προσκήνιο το ζήτημα της διδασκαλίας δεύτερης ξένης γλώσσας στα δημοτικά και γυμνάσια της χώρας και την επακόλουθη ανησυχία τόσο των καθηγητών ξένων γλωσσών, ιδίως των διδασκόντων γαλλικά και γερμανικά, όσο και γονέων και μαθητών για την διατήρηση της δυνατότητας του κάθε μαθητή να επιλέγει την δεύτερη ξένη γλώσσα που θα διδαχθεί.

Δεδομένης της αναμφίβολης εκπαιδευτικής σημασίας και αξίας της διδασκαλίας δεύτερης ξένης γλώσσας, καθώς και των επιπτώσεων αποφάσεων περί της διδασκαλίας της σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, ερωτάται η κα Υπουργός:

1) Με ποιο τρόπο θα επηρεάσει η ως άνω απόφαση τον αριθμό του προσωπικού των κλάδων γαλλικής (ΠΕ05) και γερμανικής (ΠΕ07) της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας;

2) Με ποιο τρόπο διασφαλίζεται η δυνατότητα των σχολείων, ιδίως σε ότι αφορά τις διαθέσιμες αίθουσες, να υποδεχθούν τους νέους μαθητές που θα εγγραφούν σε αυτά λόγω της μη διδασκαλίας της ξένης γλώσσας επιλογής τους στο αρχικό τους σχολείο;

3) Ποια η θέση της κυβέρνησης για την δραστικότητα του μέτρου της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος στη βάση μόνο της δυνατότητας διδασκαλίας μίας συγκεκριμένη γλώσσας, στις περιπτώσεις που οι γονείς θα επιλέξουν να μεταγράψουν το παιδί τους σε σχολείο που θα διδάσκει τη γλώσσα επιλογής του παιδιού;

4) Ποιοι λόγοι οδήγησαν το Υπουργείο στις αποφάσεις αυτές, που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε μαθητές να βρίσκονται στο προαύλιο του σχολείου κατά την ώρα της διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας;

5) Ποια η θέση του Υπουργείου για την ενδεχόμενη οικονομική επιβάρυνση των οικογενειών των οποίων τα παιδιά δεν θα έχουν την δυνατότητα να διδαχθούν την δεύτερη ξένη γλώσσα επιλογής τους στο σχολείο τους και δεν επιθυμούν να αλλάξει σχολείο το παιδί τους, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να καταφύγουν στην ιδιωτική εκπαίδευση για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας;