ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Δημήτριο Αβραμόπουλο

ΘΕΜΑ: Διατήρηση της 383 Μοίρας Ειδικών Επιχειρήσεων και Αεροπυρόσβεσης (ΜΕΕΑ) στη Θεσσαλονίκη

Η 383 ΜΕΕΑ επιχειρεί από τις 9-11-2006 από την 113 Πτέρυγα Μάχης με κύρια αποστολή την πυρόσβεση. Εκτός όμως από την δασοπυρόσβεση, η Μοίρα αναλαμβάνει και αποστολές έρευνας και διάσωσης, προσφέροντας σημαντικό έργο στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και το Βόρειο Αιγαίο. Στη Μοίρα είναι ενταγμένα οκτώ πυροσβεστικά αεροπλάνα CL-415, ενώ άλλα 13 CL-215 βρίσκονται στην 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα υπό την 355 Μοίρα. Με την αιτιολογία της εξοικονόμησης απαραίτητων πόρων, ήδη από το καλοκαίρι εξετάζεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το ενδεχόμενο μεταγκατάστασης αρχικά της 383 ΜΕΕΑ στην Αττική και στη συνέχεια το κλείσιμο της 113 Πτέρυγας Μάχης. Σε κάθε υπολογισμό πιθανού οφέλους από τη μετεγκατάσταση αυτή για το Ελληνικό Δημόσιο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι, ακόμα και στην περίπτωση μετεγκατάστασης, κάθε καλοκαίρι αεροσκάφη Καναντέρ θα πρέπει να ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της διασποράς δυνάμεων για τις επιχειρησιακές ανάγκες και την ετοιμότητα πυρόσβεσης, τα οποία και πάλι θα χρειάζονται χώρο για τη στάθμευση και τη συντήρησή τους. Φέτος κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου σημειώθηκαν συνολικά 120 επιχειρήσεις αερισκαφών CL – 415 για πυρκαγιές που ξέσπασαν στην Βόρεια Ελλάδα, ενώ είναι γεγονός ότι τα αεροσκάφη CL – 415 καλύπτουν περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με μεγάλο υψόμετρο, όπου δεν μπορούν να επιχειρήσουν άλλα αεροσκάφη. Το ποσοστό επί των πυρκαγιών πανελλαδικά αγγίζει το 48% (για τα έτη 2006-2011) για την Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Θεσσαλία, νησιά Βορείου Αιγαίου, όπου κατά κόρον επιχειρούν τα αεροσκάφη από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και την 113 ΠΜ, ενώ τους μήνες του καλοκαιριού το ποσοστό αυτό ήταν πάνω από 50%. Στα πλεονεκτήματα της παραμονής της Μοίρας στην Β. Ελλάδα συγκαταλέγεται τόσο η ύπαρξη της λίμνης Βόλβης για υδροληψία σε απόσταση 10 λεπτών από το αεροδρόμιο, γεγονός το οποίο μεταξύ εξοικονομεί χρήματα διότι τα αεροσκάφη αποφεύγουν τη διαβρωτική επίδραση του θαλασσινού νερού, αλλά και η δυνατότητα εκπαίδευσης των πληρωμάτων σε διεθνές αερόδρομιο με πυκνή πολιτική κυκλοφορία, κάτι το οποίο έχει ανεβάσει το επίπεδο των Ιπτάμενων στην ενόργανη πτήση. Επιπρόσθετα, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει η δυνατότητα για ευκολίες κοινωνικού χαρακτήρα για το προσωπικό, καθώς διατίθενται περί τα 20 διαμερίσματα για έγγαμους και 3 για άγαμους, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό περιοδικά τις στεγαστικές ανάγκες του προσωπικού.
Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Ποια είναι τα σχέδια του Υπουργείου αναφορικά με την 383 ΜΕΕΑ; Υπάρχει το ενδεχόμενο απόσυρσης των σχεδίων μετεγκατάστασης σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η παραμονή της Μοίρας στην Βόρεια Ελλάδα εξυπηρετεί καλύτερα τόσο τα επιχειρησιακά σχέδια πυροσβέσεων, όσο και την εξοικονόμηση πόρων;
2. Ποιο είναι το συνολικό οικονομικό κόστος λειτουργίας της 383 ΜΕΕΑ αυτή τη στιγμή και ποιο το όφελος που τελικά θα αποκομίσει το Δημόσιο από ενδεχόμενη μετεγκατάσταση της Μοίρας στην Αττική, ενόψει και του γεγονότος ότι οι μετακινήσεις των αεροσκαφών είναι απαραίτητες προκειμένου να επιτυγχάνεται πυρόσβεση σε κάθε μέτωπο;
3. Ποιο είναι το εκτιμώμενο συνολικό κόστος για την μετεγκατάσταση της 383 ΜΕΕΑ;
4. Έχει η 112 Πτέρυγα Μάχης τη δυνατότητα να επωμιστεί το βάρος των πρόσθετων συντηρήσεων που θα απαιτηθούν στην περίπτωση της μετεγκατάστασης;
5. Με ποιο τρόπο θα αξιοποιηθεί ο υπάρχων κτιριακός εξοπλισμός της 383 ΜΕΕΑ (σύγχρονο υπόστεγο συντήρησης αεροσκαφών) σε περίπτωση που αυτή μετεγκατασταθεί;
6. Με ποιο τρόπο θα εξασφαλιστεί ότι οι ευκολίες κοινωνικού χαρακτήρα για το προσωπικό, ιδίως σε ό,τι αφορά τι στεγαστικές του ανάγκες, θα διατηρηθούν και στην περίπτωση της μετεγκατάστασης;