Σύμφωνα με πηγές ειδήσεων, η Επιτροπή σχεδιάζει να θεσπίσει ένα σχέδιο που θα παρέχει στις αρχές επιβολής του νόμου τη δυνατότητα πρόσβασης σε διατερματικά κρυπτογραφημένες επικοινωνίες. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, η διατερματική κρυπτογράφηση θα υπονομευόταν υπέρ της προώθησης των ερευνών και της δίωξης των εγκληματιών. Ωστόσο, ακόμη και αν μια επίσημη εντολή για πρόσβαση σε κρυπτογραφημένη ηλεκτρονική επικοινωνία ήταν αναλογική και απευθυνόταν σε συγκεκριμένα άτομα ή ομάδες στο πλαίσιο της διερεύνησης συγκεκριμένου εγκλήματος, θα ανέκυπταν πολλά ζητήματα σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας, όπως το γεγονός ότι, εφόσον καταστεί δυνατή η ρήξη της κρυπτογράφησης, θα έχει δημιουργηθεί προηγούμενο και θα είναι δυνατή η άμεση εφαρμογή της μεθόδου για πολλές άλλες χρήσεις.

1. Πώς σχεδιάζει η Επιτροπή να εξισορροπήσει τις προτάσεις της με τους αυστηρούς νόμους περί προστασίας της ιδιωτικότητας σε πολλά κράτη μέλη;

2. Πώς σχεδιάζει να μειώσει τον κίνδυνο η πρόταση αυτή να οδηγήσει σε μελλοντικές καταχρήσεις της κρυπτογράφησης, που θα έθεταν σε κίνδυνο τους χρήστες των εφαρμογών;

3. Είναι αλήθεια ότι, σε περίπτωση στόχευσης ενός τηλεφωνικού αριθμού, υπάρχουν ήδη αποδεικτικά στοιχεία που οδηγούν σε κάποιον ύποπτο, συνεπώς άλλες επιλογές, όπως η ιχνηλάτηση συσκευών, θα μπορούσαν να είναι εξίσου χρήσιμες και θα διασφάλιζαν ότι δεν θυσιάζεται η διατερματική κρυπτογράφηση;