Ερώτηση

Προς: Υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο

Θέμα: Διασταύρωση των στοιχείων των μισθών που λαμβάνουν τα αιρετά μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν οργανική θέση στον δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με το Νόμο 3966/2011 υποχρεούνται οι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης που κατέχουν οργανική θέση σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) να επιλέξουν αν επιθυμούν να λαμβάνουν τον μισθό της αντιμισθίας τους από την θέση τους στο Δήμο ή τον μισθό της οργανικής τους θέσης. Εφόσον έχει γίνει η σχετική επιλογή από έκαστο αιρετό μέλλος της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν τίθεται πρόβλημα. Ωστόσο υπάρχουν αναφορές για περιπτώσεις αιρετών μελλών που δεν δήλωσαν ποιον από τους δύο μισθούς επιθυμούν να λαμβάνουν και ότι πλεόν λαμβάνουν και την αντιμισθία στο Δήμο τους και τον μισθό της οργανικής του θέσης.

Στο ενδεχόμενο τέτοιων παρατυπιών, ο έλεγχος δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες καθώς μία απλή διασταύρωση στοιχείων στους 325 δήμους της χώρας μπορεί να δείξει ποιος από τους αιρετούς λαμβάνει παράτυπα δύο μισθούς σε μία περίοδο που εξοικονόμηση χρημάτων για το δημόσιο αποτελεί sine qua non προϋπόθεση για την δημοσιονομική επιβίωση του Κράτους.

Στη βάση των παραπάνω ο κ. Υπουργός ερωτάται:

1) Έχει γίνει σχετική διασταύρωση στοιχείων των μισθών που λαμβάνουν οι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης;

2) Έχουν διαπιστωθεί περιπτώσεις όπου αιρετοί λειτουργοί δεν δήλωσαν ποιον από τους δύο μισθούς επιθυμούν να λάβουν, και έτσι ελάμβαναν δύο μισθούς;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Εύα – Ευδοξία Καϊλή