ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Παύλο Γερουλάνο

ΘΕΜΑ: Διάσωση και ανάδειξη του Ναού της Αφροδίτης στη Θεσσαλονίκη

Μετά την κατεδάφιση σύγχρονου κτιρίου στην πλατεία Αντιγονιδών Θεσσαλονίκης, αποκαλύφθηκε μέρος του Ναού της Αφροδίτης, ιωνικού ναού του 6ου αι. π.Χ. Ο ύστερος αρχαϊκός ναός, που είχε ήδη απασχολήσει τους αρχαιολόγους μετά από ανασκαφές το 1936, αποτελεί ένα σπουδαιότατο μνημείο με αδιαμφισβήτητη ιστορική, αρχαιολογική και καλλιτεχνική αξία. Μερικά από τα ευρήματα των ανασκαφών ήδη εκτίθενται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Τα αρχιτεκτονικά μέλη που έως σήμερα έχουν αποκαλυφθεί προέρχονται από το ένα τρίτο της συνολικής έκτασης του ναού, γεγονός που τονίζει την ανάγκη για συνέχιση των ανασκαφών, καθώς με βεβαιότητα το νέο ανασκαφικό υλικό που θα προκύψει θα είναι ίσως ακόμα πλουσιότερο από αυτό που έχει ήδη αποκαλυφθεί. Ήδη μάλιστα υπάρχουν ολοκληρωμένες προτάσεις τόσο για τη συνέχιση της ανασκαφής, όσο και για την ανάδειξη του μνημείου.
Εντούτοις, μετά από ένσταση των ιδιοκτητών του οικοπέδου στο οποίο βρίσκεται ο ναός, το θέμα της απαλλοτρίωσης, παρά τη θετική γνωμοδότηση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, εξακολουθεί να θέτει εμπόδια στην συνέχιση των εργασιών για την ανασκαφή και την ανάδειξη του ναού.

Ενόψει των κινδύνων που παρουσιάζονται για την διάσωση του μνημείου, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Σχεδιάζει η κυβέρνηση να προχωρήσει στην απαλλοτρίωση του οικοπέδου ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση των ανασκαφών;
2. Πότε αναμένεται η σχετική απόφαση της Επιτροπή Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου;
3. Με ποιο τρόπο θα επιτευχθεί η ανάδειξη του μνημείου στον φυσικό του χώρο;