Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2015

«Καϊλή-Ανδρουλάκης ζητούν από την Επιτροπή το κόστος διαχείρισης της μεταναστευτικής κρίσης να μην οδηγήσει σε επιπλέον μέτρα για τους Έλληνες φορολογούμενους»

Να είναι δημοσιονομικά ουδέτερη η έκτακτη επιβάρυνση που προκύπτει για τον προϋπολογισμό της Ελλάδας εξαιτίας του κόστους που προκύπτει για την υποδοχή των προσφύγων και της εισφοράς που της αναλογεί από τα 2,5 δις που θα καταβληθούν στη Τουρκία.  Αυτό ζητούν από τον Επίτροπο Μοσκοβισί οι Ευρωβουλευτές της Ελιάς, Εύα Καϊλή και Νίκος Ανδρουλάκης.

Η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού εξαιτίας του κόστους που έχει προκύψει επιβαρύνει σημαντικά και τον δείκτη του ελλείμματος της χώρας, κάτι που έχει επιπτώσεις τόσο στους μακροοικονομικούς στόχους του προγράμματος όσο και στην εικόνα της χώρας στις κεφαλαιαγορές.  Στις συζητήσεις που γίνονται στις Βρυξέλλες η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το θέμα να θεωρηθούν ως δημοσιονομικά ουδέτερες αυτές οι έκτακτες δαπάνες για το μεταναστευτικό και προσφυγικό πρόβλημα για όλα τα Κράτη-Μέλη στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητας (ΣΣΑ). Ωστόσο, αποφεύγεται κάθε αναφορά στην Ελλάδα που δεν υπάγεται στο ΣΣΑ καθώς βρίσκεται σε ειδικό πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, οπότε εξαιρείται από τους όρους που διέπουν τα υπόλοιπα Κράτη-Μέλη. Η Ελλάδα δέχεται, ωστόσο, τις μεγαλύτερες πιέσεις εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης, και είναι κρίσιμο να μην εξαιρεθεί από την διευκόλυνση που δίνεται στα υπόλοιπα Κράτη-Μέλη. Καθώς δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η Ελληνική κυβέρνηση πιέζει προς αυτή τη κατεύθυνση, οι Ευρωβουλευτές της Ελιάς, ανέλαβαν τη πρωτοβουλία να διερευνήσουν τις προθέσεις της Επιτροπής και να της ασκήσουν την σχετική πίεση στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Ακολουθεί η ερώτηση των Ευρωβουλευτών.

Οι οικονομικές επιπτώσεις του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος είναι τεράστιες ειδικότερα για τα Κράτη-Μέλη που δέχονται μεγαλύτερες πιέσεις λόγω της γεωγραφικής τους εγγύτητας. Η Ελλάδα, ως πύλη εισόδου, δέχεται εξαιρετικές πιέσεις και αυτό επιβαρύνει δυσανάλογα τον προϋπολογισμό της. Η επιβάρυνση αυτή αναφέρεται στα έξοδα που γίνονται για υποδοχή των προσφύγων και στην εισφορά που της αναλογεί για την κάλυψη των 2,5 δις που πρόκειται να καταβληθούν στη Τουρκία.  Οι έκτακτες δαπάνες που προκύπτουν εξαιτίας του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος αναμένεται να αντιμετωπιστούν με τέτοιο τρόπο στο corrective arm του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), ούτως ώστε η επίπτωση της δαπάνης να είναι δημοσιονομικά ουδέτερη.  Η Ελλάδα, ωστόσο, που βρίσκεται σε ειδικό πρόγραμμα, θα εξαιρείται από τις όποιες διευκολύνσεις προβλεφθούν στο ΣΣΑ.  Έχοντας υπόψη τις δημοσιονομικές της δεσμεύσεις έναντι των δανειστών, και το γεγονός ότι δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος στο έλλειμμα, το οποίο επιβαρύνει τη μακροοικονομική της θέση αλλά και το αξιόχρεο της χώρας στις αγορές:

Ερωτάται η Επιτροπή:

Θα υπάρξει για τις χώρες που υπάγονται σε πρόγραμμα, ανάλογη πρόβλεψη για την συνεκτίμηση των εκτάκτων δαπανών ώστε αυτές να είναι δημοσιονομικά ουδέτερες;

Εναλλακτικά με ποιο τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες συνέπειες στο έλλειμμα;

Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Επιτροπής

Η δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας παρακολουθείται μέσω του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας και οι ετήσιοι δημοσιονομικοί στόχοι στο πρόγραμμα ενσωματώνονται στις συστάσεις της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος(1). Όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της πρώτης επισκόπησης, οι άμεσες δαπάνες των ελληνικών αρχών που σχετίζονται με την προσφυγική κρίση σε ύψος έως και 0,2% του ΑΕΠ ετησίως, χωρίς τις μεταβιβάσεις της ΕΕ, θα εξαιρεθούν από το πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της χώρας με τους δημοσιονομικούς στόχους στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής(2).

(1) Άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού αριθ. 472/2013.
(2) Βλέπε το Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης: http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/pdf/technical_memorandum_of_understanding_en.pdf