Η επιστημονική κοινότητα φαίνεται να ανησυχεί για την έλλειψη δεδομένων σχετικά με τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει στην υγεία η έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ΗΜΠ) του δικτύου 5G, καθώς και για την έλλειψη μελετών εκτίμησης επιπτώσεων από ανεξάρτητους φορείς, ακόμη και για το 4G. Κανείς δεν μπορεί να αποφύγει την έκθεση σε σταθερή ακτινοβολία ΗΜΠ, δεδομένου ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 10 έως 20 δισεκατομμύρια συσκευές θα συνδέονται με το διαδίκτυο μέσω 5G. Το κοινό θα πρέπει να ενημερωθεί και να έχει τη δυνατότητα επιλογής ασφαλών ζωνών, καθώς φαίνεται επίσης ότι τα οικονομικά οφέλη από την ανάπτυξη του 5G θα αποκομίσει κυρίως ο ιδιωτικός τομέας. Επιπλέον, δεν πείθει το επιχείρημα ότι το 5G θα συμβάλει στην επίτευξη πλήρως αυτόνομης κινητικότητας.

1. Δρομολόγησε η Επιτροπή μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις του 5G στην υγεία προτού πραγματοποιηθούν επενδύσεις στην τεχνολογία, δεδομένου ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και άλλες οργανώσεις δήλωσαν ότι απαιτούνται επιστημονικά στοιχεία και ζήτησαν να τηρηθεί η αρχή της προφύλαξης;

2. Είναι δυνατό να μοντελοποιηθεί η πλήρης ανάπτυξη του 5G σε ειδικές ζώνες, όπου ερευνητικά κέντρα θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν πλήρως το δίκτυο, ώστε να παρακολουθήσουν τον αντίκτυπό του, για παράδειγμα όσον αφορά την εγγύτητα και την πυκνότητα χρήσης;

3. Πότε θα ζητήσει η Επιτροπή να αναθεωρηθούν τα όρια έκθεσης για το 4G και το 5G εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου ώστε να δοκιμαστεί και να μετρηθεί η ασφαλής ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτής;