ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΜΑ : ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η γραφειοκρατία και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες αποτελούν το μεγαλύτερο εχθρό της ανάπτυξης ενός κράτους. Αποτελούν εχθρό της υγιούς και ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας, της εξωστρέφειας και της διαφάνειας αλλά και της καθημερινότητας του πολίτη. Το σύστημα λειτουργεί με τέτοιον τρόπο ώστε εκατοντάδες γραφειοκρατικές διαδικασίες να ταλαιπωρούν τις επιχειρήσεις, τους πολίτες, την κοινωνία, την οικονομία. Η έκδοση μιας απλής άδειας ή ενός πιστοποιητικού προκαλεί εκνευρισμό και ταλαιπωρία, χάσιμο πολύτιμου χρόνου αλλά και διοικητικό κόστος για την οικονομία και τα δημόσια ταμεία.
Η γραφειοκρατία ταλαιπωρεί τους πολίτες σε κάθε τους βήμα, τις επιχειρήσεις ακόμη περισσότερο. Αποτελεί το νούμερο έναν εχθρό της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Παρόλο που έχει σημειωθεί πρόοδος στην χώρα μας, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, σχετικά με το μέσο όρο και το κόστος για την έναρξη μιας εταιρείας, τα δεδομένα παραμένουν αρνητικά. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας ‘’Doing Business 2010’’, στην χώρα μας απαιτούνται 15 ημέρες, στην καλύτερη των περιπτώσεων, και 1.100 ευρώ για την σύσταση μιας μικρής νέας επιχείρησης, ενώ αντίστοιχα στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτούνται 8 ημέρες και συνολικό κόστος 417 ευρώ.
Επιπλέον, για την σύσταση μιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, απαιτούνται περισσότερα από 3000 ευρώ και πληθώρα εγγράφων και δικαιολογητικών. Αναλυτικά για να φτάσει ένας επίδοξος επιχειρηματίας να ολοκληρώσει την διαδικασία που απαιτείται για την σύσταση μιας ΕΠΕ, χρειάζεται να έχει συντάξει σχέδιο καταστατικού σε κάποιο συμβολαιογραφείο, πιστοποιητικό ενεργειακής κατάστασης (όταν ο χώρος που νοικιάζεται είναι πάνω από 50 τμ), να έχει καταβάλει γραμμάτιο προείσπραξης στον δικηγορικό σύλλογο για παράσταση δικηγόρου. Επίσης απαιτείται ο έλεγχος επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από το οικείο Επιμελητήριο, η υποβολή δήλωσης καταβολής Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (ΦΣΚ) (εντός 15 ημερών από την υπογραφή καταστατικού), η πληρωμή παράβολου δημοσίου και εισφορά υπέρ ΤΑΠΕΤ στην οικεία ΔΟΥ, η θεώρηση του καταστατικού στο Ταμείο Νομικών και Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων, η άδεια σύστασης και έγκριση καταστατικού και εγγραφή σε μητρώο ΕΠΕ στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, τροποποίηση καταστατικού σύμφωνα με υποδείξεις διοικητικής αρχής (εφόσον ζητηθεί), άδεια σύστασης και έγκριση καταστατικού μετά από τροποποιήσεις και εγγραφή σε μητρώο ΕΠΕ από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, δημοσίευση ανακοίνωσης σύστασης στο ΦΕΚ ΑΕ/ΕΠΕ στο Εθνικό Τυπογραφείο, λογιστική έναρξη εργασιών και θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, εγγραφή των μελών στον Ο.Α.Ε.Ε. και τέλος εγγραφή της εταιρείας ως μέλος στο οικείο Επιμελητήριο (εντός 2 μηνών από την σύσταση εταιρίας). Μάλιστα εάν η εταιρεία είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος τότε απαιτούνται σχετικές άδειες από την Πολεοδομία, την Πυροσβεστική και το Υγειονομικό.
Καθίσταται σαφές το γραφειοκρατικό μόρφωμα που υφίσταται στη χώρα. Πόσο μάλλον όταν αυτή η κακή οργάνωση του κρατικού μηχανισμού είναι απόλυτα συνδεδεμένη με μία άλλη παράμετρο αυτή της διαφθοράς. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια, η γραφειοκρατία όχι μόνο καλλιεργεί και συντηρεί την διαφθορά αλλά αποτελεί και το βασικό όπλο των όποιων διεφθαρμένων δημοσίων υπαλλήλων για να διατηρούν τα προνόμιά τους. Το ‘’φακελάκι’’ και το ‘’λάδωμα’’ αντιμετωπίζονται μόνο με λιγότερες ουρές και λιγότερα απαραίτητα έγραφα.
Σύμφωνα όμως με τον ν. 3853/2010 περί απλοποίησης των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών, μειώνεται πάνω από 70% το κόστος σύστασης των εταιρειών. Ενδεικτικά το κόστος σύστασης μιας μέσης ΕΠΕ, που είναι η μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων, από τα 3000 ευρώ μειώνεται στα 590 Ευρώ (περίπου 80% μείωση). Επίσης, όλες οι διαδικασίες σύστασης επιχειρήσεων περιορίζονται σε ένα μόνο βήμα, από τα δεκαέξι για τις Ο.Ε. και Ε.Ε., από τα δεκαπέντε για τις ΕΠΕ και από τα δεκαέξι για τις Α.Ε. Επιπλέον βάση του νόμου, μειώνεται δραστικά σε μία ημέρα ο χρόνος που απαιτείται για τη σύσταση εμπορικών εταιριών. Ενδεικτικά, ο μέσος όρος του χρόνου για την ίδρυση μιας ΕΠΕ σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Τράπεζας μέχρι και το 2009 ήταν 38 ημέρες.
Όλα τα παραπάνω όμως παραμένουν στα χαρτιά εξαιτίας της μη ενεργοποίησης του Γενικού Μητρώου Επιχειρήσεων (ΓΕΜΗ) , το οποίο προβλέπεται να ολοκληρωθεί το προσεχή Μάρτιο. Αν και ο νόμος για το ΓΕΜΗ έχει ψηφιστεί ήδη από το 2005, παρέχοντας «θεωρητικά» τη δυνατότητα για ηλεκτρονική πρόσβαση στο ηλεκτρονικό Μητρώο Επιχειρήσεων, ουσιαστικά βρίσκεται ακόμη στα χαρτιά, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες συλλογής των απαραίτητων στοιχείων από τα Επιμελητήρια, τις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Πολιτικά Δικαστήρια
Στη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε η προσπάθεια για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, απαιτεί πρακτικές παρεμβάσεις, για να αρθούν οι γραφειοκρατικές δυσκολίες οι οποίες εμποδίζουν την σύσταση μιας νέας επιχείρησης.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός
1. Σε ποιες απαραίτητες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, ούτως ώστε να βελτιωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για την σύσταση μιας νέας επιχείρησης;
2. Σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία συλλογής των απαραίτητων στοιχείων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, από τους 3200 συμβολαιογράφους, τα 100 Επιμελητήρια, αλλά και τα 100 ΚΕΠ, που έχουν οριστεί από το αρμόδιο Υπουργείο, με σκοπό τη παραλαβή όλων των εγγράφων και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες του κράτους, για την ενημέρωση του ΓΕΜΗ;
3. Θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο, σχετικά με την ενεργοποίηση του ΓΕΜΗ μέχρι το Μάρτιο του 2011, μία διαδικασία που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί ήδη από το 2010;

Αθήνα, 03 Μαρτίου 2011 Οι Ερωτώντες Βουλευτές

1. Γιαννακά Σοφία,
2. Αλευράς Νάσος,
3. Οικονόμου Αθανάσιος,
4. Ρενταρή-Τέντε Όλγα,
5. Κεφαλίδου Χαρά,
6. Μαργέλης Σπυροπάνος,
7. Γρηγοράκος Λεωνίδας,
8. Στασινός Παύλος,
9. Κατρίνης Μιχάλης,
10. Γείτονας Κωνσταντίνος,
11. Καϊλή Ευδοξία,
12. Μερεντίτη Αθανασία,
13. Τσιαούση Ελένη,
14. Χάιδος Χρήστος,
15. Κουκουλόπουλος Πάρις,
16. Βαρδίκος Πυθαγόρας,
17. Καρτάλης Κων/νος,
18. Κεδίκογλου Σιμεών,
19. Κατσούρας Χρήστος,
20. Παπαδόπουλος Αθανάσιος,
21. Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας,
22. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης,
23. Εμινίδης Σάββας,
24. Ζωίδης Νικόλαος,
25. Γιουματζίδης Βασίλειος,
26. Βαρβαρίγος Δημήτριος,
27. Θεοδωρίδης Ηλίας,
28. Σπηλιόπουλος Κων/νος,
29. Κουρουμπλής Παναγιώτης,
30. Αντωνίου Αντωνία,
31. Αμοιρίδης Ιωάννης,
32. Γιαννακοπούλου Κων/να,
33. Παραστατίδης Θεόδωρος,
34. Νασιώκας Έκτορας,
35. Βουδούρης Οδυσσέας.