Γραπτή δήλωση σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων και θρησκευτικών δικαιωμάτων στην Τουρκία
1. Το 2013, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (Yargitay) στην Τουρκία έκρινε ότι η αρμοδιότητα για την εκκλησία της Αγίας Σοφίας στην Τραπεζούντα θα πρέπει να μεταφερθεί στην γενική διεύθυνση εκκλησιαστικής περιουσίας, που έχει εγκρίνει το εκ νέου άνοιγμα αυτής σε τζαμί, παραβιάζοντας με τον τρόπο αυτόν την αρχή του σεβασμού της ιστορικής ταυτότητας του μνημείου.
2. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο καλούνται να παροτρύνουν την τουρκική κυβέρνηση να επαναφέρει άμεσα την εκκλησία της Αγίας Σοφίας ως μουσείο, λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την τύχη αυτού του θρησκευτικού μνημείου.
3. Με βάση τα επίσημα διαβήματα που πραγματοποιήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς την Τουρκία κατά τα έτη 2006 και 2013, με τα οποία δεν έχει συμμορφωθεί, και τις δηλώσεις του Πάπα Φραγκίσκου και του Προέδρου της Γερμανίας Joachim Gauck, καλούνται η Επιτροπή και το Συμβούλιο να παροτρύνουν την τουρκική κυβέρνηση να αποδεχθεί το παρελθόν της και να αναγνωρίσει τα τραγικά γεγονότα του 1914-1923 ως πράξεις γενοκτονίας εις βάρος των Ελληνικών, Αρμενικών και Ασσυρίων πληθυσμών από τα νεοτουρκικά και τα κεμαλικά καθεστώτα.
4. Η Επιτροπή καλείται να εξετάσει την καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως Ευρωπαϊκής Ημέρας Μνήμης για τα θύματα του κεμαλισμού.
5. Η παρούσα δήλωση διαβιβάζεται, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.