1.    Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός υψηλής ποιότητας ελαιολάδου στον κόσμο, και έχει σημειωθεί αύξηση της ζήτησης για υψηλής ποιότητας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.

2.    Η κατηγορία «εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο» στην αγορά περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ελαιολάδων, από υψηλής ποιότητας έλαια που διακρίνονται λόγω των ιδιαίτερα αρωματικών χαρακτηριστικών και της υψηλής θρεπτικής αξίας τους έως έλαια που οριακά πληρούν τις βασικές προδιαγραφές ποιότητας.

3.    Οι παραγωγοί υψηλής ποιότητας εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό από πολυεθνικές εταιρείες και αφήνονται χωρίς προστασία ή μέριμνα να ανταγωνίζονται στην ίδια κατηγορία παραγωγούς αθέμιτα τιμολογημένων ελαίων, τα προϊόντα των οποίων είναι αναμφίβολα κατώτερα όσον αφορά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας των εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων.

4.    Το 2014, οι κακές καιρικές συνθήκες και ο δάκος της ελιάς προκάλεσαν σημαντική ζημία στον ευρωπαϊκό τομέα του ελαιολάδου, γεγονός που οδήγησε σε μείωση της παραγωγής - σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50% για ορισμένες χώρες - σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

5.    Η Επιτροπή καλείται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αξιολόγηση, προστασία και στήριξη του ευρωπαϊκού τομέα του ελαιολάδου και για τη βελτίωση της θέσης των υψηλής ποιότητας εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων στην αγορά με την καθιέρωση της νέας κατηγορίας «ανώτερης» ποιότητας.

6.    Η παρούσα δήλωση διαβιβάζεται, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στην Επιτροπή.