ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς:

- Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ανδρέα Λοβέρδο,
- Οικονομικών. κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου
- Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κα Τίνα Μπιρμπίλη

ΘΕΜΑ: Γηροκομείο Αθηνών

Το Γηροκομείο Αθηνών (Φιλανθρωπικό σωματείο Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών) είναι το αρχαιότερο φιλανθρωπικό σωματείο της χώρας με ιστορία 150 ετών περίπου (ιδρύθηκε το 1864 από τον ευεργέτη Ανδρέα Συγγρό). Σήμερα στο Γηροκομείο εγκαταβιώνουν 300 γέροντες, εκ των οποίων περίπου 50% είναι άποροι και εργάζονται 240 εργαζόμενοι, με σημαντική εμπειρία στα θέματα περιθάλψεως γερόντων.

Στην ακίνητη περιουσία του Γηροκομείου, η οποία συνολικά περιλαμβάνει περίπου 700 ακίνητα προερχόμενα από δωρεές και κληρονομιές ευπόρων συμπολιτών μας, εντοπίζονται ακίνητα για τα οποία το Γηροκομείο φαίνεται να φέρει τίτλους ιδιοκτησίας, εντούτοις το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς αποτελεί αντικείμενο διένεξης μεταξύ του Γηροκομείου και του Δήμου Αμαρουσίου. Δεδομένης της μεγάλης αξίας και της δυνατότητας αξιοποίησης των ακινήτων που αναφέρονται κατωτέρω, η διοίκηση του γηροκομείου τονίζει ότι η μη οριστική διευθέτηση των ζητημάτων αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στη δυνατότητα του γηροκομείου να σχεδιάσει για το μέλλον του και θέτει σε κίνδυνο την ίδια την επιβίωσή του. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με πληροφορίες που εχουν δοθεί στην δημοσιότητα:

- Ένα ακίνητο περίπου 56 στρεμμάτων στη θέση “Παράδεισος” Αμαρουσίου του οποίου την κυριότητα της εκτάσεως το Γηροκομείο θεωρεί ότι κατέχει, θέση την οποία στηρίζει και αριθμός δικαστικών αποφάσεων. Εντούτοις, η συγκεκριμένη έκταση εμφανίζεται ως δασική (άλσος) και το Υπουργείο Περιβάλλοντος συμφώνησε να υπογράψει Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Αμαρουσίου για την περίφραξη της εκτάσεως των 56 στρεμμάτων. Το Γηροκομείο τονίζει αντίθετα ότι η συγκεκριμένη έκταση είναι εντός σχεδίου πόλεως και η ευρύτερη περιοχή έχει ρυμοτομηθεί ήδη από το έτος 1971. Στη βάση των παραπάνω το Γηροκομείο κατέθεσε αίτηση θεραπείας για το αν η επίμαχη έκταση στην θέση “Παράδεισος” του Αμαρουσίου είναι δασική ή ιδιωτική, αίτηση η οποία εκκρεμεί στο Δασαρχείο Πεντέλης εδώ και δύο περίπου έτη.

- Ένα ακίνητο περίπου 12 στρεμμάτων στην θέση “Ανάβρυτα" Αμαρουσίου για το οποίο το γηροκομείο διαθέτει τίτλο ιδιοκτησίας και το οποίο απαλλοτριώθηκε το 2008 από τον Δήμο Αμαρουσίου, χωρίς ωστόσο να έχει κατατεθεί το απαλλοτρίωμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η υπόθεση εκκρεμεί στο ΣτΕ επί διετία. Επιπροσθέτως, επί της συνολικής εκτάσεως στην οποία ανήκει το συγκεκριμένο ακίνητο, ο Δήμος Αμαρουσίου είχε συμφωνήσει να εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού 26.500.000 ευρώ υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, βάρος το οποίο διατηρήθηκε στην ιδιοκτησία και μετά την ακύρωση απαλλοτρίωσης που προηγήθηκε αυτής του 2008 και η οποία ακυρώθηκε με την απόφαση 2051/2005 του ΣτΕ.

- Ένα ακίνητο περίπου 4,5 στρεμμάτων στην Λεωφόρο Αμαρουσίου – Χαλανδρίου, για του οποίου την ιδιοκτησία ερίζουν το Γηροκομείο και ο Δήμος Αμαρουσίου. Ο Δήμος μάλιστα εγκαθιστά στο ακίνητο αυτό Διαδημοτική Επιχείρηση Ανακύκλωσης. Για την υπόθεση το Γηροκομείο έχει ασκήσει διεκδικητική αγωγή και αγωγές αποζημιώσεως χρήσεως κατά του Δήμου που εκκρεμούν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εκτάσεως των 56 στρεμμάτων στην περιοχή “Παράδεισος” Αμαρουσίου και για ποιους λόγους καθυστερεί η αρμόδια αρχή να αποφανθεί επί του χαρακτηρισμού της εκτάσεως ως δασικής ή ιδιωτικής;

2) Για ποιους λόγους δεν έχει καταβληθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το απαλλοτρίωμα για την έκταση στη θέση “Ανάβρυτα” Αμαρουσίου και γιατί διατηρήθηκε το βάρος της προσημείωσης υποθήκης στην ιδιοκτησία και μετά την ακύρωση της πρώτης απαλλοτρίωσης από το ΣτΕ;

3) Ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 4,5 στρεμμάτων στην Λεωφόρο Αμαρουσίου – Χαλανδρίου;