Το 2022 η Ευρώπη αντιμετωπίζει ενεργειακή κρίση, η οποία με τη σειρά της τροφοδοτεί την αύξηση του πληθωρισμού και το αυξανόμενο κόστος δανεισμού, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά πολλαπλές κρίσεις ταυτόχρονα.

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2022 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αύξησε τα επιτόκια κατά 75 μονάδες βάσης για να καταπολεμήσει τον υψηλό πληθωρισμό. Η αύξηση αυτή επηρεάζει δυσανάλογα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς αυξάνει μία από τα κυριότερες δαπάνες τους: τον δανεισμό. Σύμφωνα με την ΕΚΤ, τα επιτόκια αναφοράς της ΕΚΤ και του Euribor που χρησιμοποιούνται από το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα θα συνεχίσουν να αυξάνονται έως ότου μειωθεί ο πληθωρισμός και επιτευχθεί ο στόχος του 2%.

Στο πλαίσιο αυτό, ερωτάται η Επιτροπή:

1.Έχουν χαραχτεί ειδικές πολιτικές που να μετριάζουν τον βαθμό στον οποίο η εν λόγω πολιτική επιτοκίων θα επηρεάσει την ανάπτυξη, τα ποσοστά ανεργίας, το πραγματικό εισόδημα και τους μισθούς στην ΕΕ;2.Υπάρχουν μέτρα αρωγής για τους Ευρωπαίους πολίτες;3.Ποιο είναι το σχέδιο για μην καταστούν οι υγιείς πιστωτές προβληματικοί, γεγονός που θα προκαλούσε ύφεση και χρηματοπιστωτική κρίση παρόμοια με εκείνη του 2008;