Η έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας (Transparency International) που δημοσιεύθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2017, για τις χώρες της ΕΕ, καταγράφει σημαντική αύξηση του δείκτη διαφθοράς στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, σε σχέση με την προηγούμενη ετήσια έκθεση του ίδιου οργανισμού, οι χώρες της ΕΕ που βαθμολογήθηκαν κάτω από τη βάση 50 για το 2016 αυξήθηκαν από τέσσερις σε έξι (Ιταλία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Κροατία) ενώ και άλλα κράτη μέλη, όπως η Ολλανδία και η Κύπρος, σημείωσαν μεγάλη πτώση στη βαθμολογία τους, δείγμα ότι η διαφθορά παραμένει ένα υπαρκτό και εξελισσόμενο πρόβλημα στη σύγχρονη Ευρώπη. Η κρίση διαφθοράς, αν και παραμένει στη σκιά άλλων περισσότερο επίκαιρων προβλημάτων, επιτείνει την κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους δημοκρατικούς θεσμούς και τη λειτουργία των κρατών μελών της ΕΕ και αποτελεί σύμμαχο της προπαγάνδας των ευρωσκεπτικιστικών και λαϊκίστικων δυνάμεων.

Ερωτάται η Επιτροπή:

— Ποια διαθέσιμα στοιχεία υπάρχουν για τη διαφθορά εντός της ΕΕ και σε ποιες ακριβώς δομές και λειτουργίες του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα είναι ιδιαιτέρως έντονο το φαινόμενο αυτό;
— Σε ποιες ενέργειες και πρωτοβουλίες προτίθεται να προβεί, προκειμένου να περιοριστεί το πρόβλημα της διαφθοράς;