Υπό το φως της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ βρίσκεται σε επισφαλή θέση, οι δε τιμές της ενέργειας έχουν εκτοξευθεί σε πρωτοφανή επίπεδα. Στις 8 Μαρτίου 2022, η Επιτροπή ανακοίνωσε σχέδιο για την απεξάρτηση της ΕΕ από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και για τον μετριασμό των υψηλών τιμών, στο οποίο περιγράφονται συγκεκριμένα μέτρα που μπορούν να λάβουν μονομερώς τα κράτη μέλη. Την ίδια ημέρα, όμως, σε αντίποινα για τη συνεχιζόμενη επίθεση της Μόσχας κατά της Ουκρανίας, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Joe Biden αποφάσισε να απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, με αποτέλεσμα να φθάσει η τιμή του αργού πετρελαίου τα 133 δολάρια ΗΠΑ το βαρέλι. Φαίνεται πιθανό, λοιπόν, τα μονομερή μέτρα που θα λάβουν τα κράτη μέλη να μην έχουν αντίκτυπο στις παγκόσμιες τιμές της ενέργειας.

1.Ποιες πρωτοβουλίες σχεδιάζει η Επιτροπή ώστε να εξασφαλίσει καλύτερες τιμές πετρελαίου και εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο;

2.Προτίθεται η Επιτροπή να ακολουθήσει το παράδειγμα των ΗΠΑ και να προσπαθήσει να επηρεάσει τις χώρες του ΟΠΕΚ ώστε να αυξήσουν την παραγωγή, επιχειρώντας έτσι να ελέγξει τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου;


Απάντηση της κ. Simson εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Οι τιμές του αργού πετρελαίου καθορίζονται στη διεθνή αγορά σύμφωνα με την παγκόσμια προσφορά και ζήτηση. Υπό το πρίσμα των σημερινών ιστορικά υψηλών τιμών του πετρελαίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να ζητά από τα διεθνή φόρουμ των πετρελαιοπαραγωγών να διασφαλίσουν τον επαρκή εφοδιασμό στην αγορά πετρελαίου. Για παράδειγμα, στις 11 Απριλίου 2022, ο επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ συμμετείχε στον 15ο διάλογο ΕΕ-ΟΠΕΚ (Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών) στη Βιέννη και συζήτησε με εκπροσώπους του ΟΠΕΚ τις τελευταίες εξελίξεις στις αγορές πετρελαίου. Η ΕΕ συμβάλλει στην αποδέσμευση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου του Διεθνή Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), μέσω των ποσοστώσεων των επιμέρους κρατών μελών, τα οποία αναμένεται να ασκήσουν καθοδική πίεση στις τιμές και να προωθήσουν τη σταθερότητα στην αγορά.

Ο καλύτερος τρόπος για να προστατευτεί η ΕΕ από τις επιπτώσεις των υψηλών και ασταθών τιμών του αργού πετρελαίου είναι η επίσπευση της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και η απομάκρυνση από την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων. Το σχέδιο REPowerEU[1], που εγκρίθηκε στις 18 Μαΐου 2022, καθορίζει συγκεκριμένα μέτρα σχετικά με τρόπους μείωσης της εξάρτησης της ΕΕ από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

[1] Βασικά έγγραφα : REPowerEU European Commission (europa.eu) https://ec.europa.eu/info/publications/key-documents-repowereu_en