Η Τουρκία ενθαρρύνει συστηματικά τους μετανάστες να μετακινούνται σταδιακά προς τα τα σύνορά της και τους εργαλειοποιεί για να εκβιάζει την ΕΕ προκειμένου να προωθήσει τις οικονομικές και γεωπολιτικές της φιλοδοξίες. Έχει αποδειχθεί ότι η Τουρκία οργάνωσε και στήριξε στις αρχές του 2020 απόπειρες μεταναστών και προσφύγων να διασχίσουν παράνομα τα σύνορα της ΕΕ, παραβλέποντας τους μεγάλους κινδύνους που συνεπαγόταν για αυτούς το εγχείρημα αυτό. Στην απάντησή της στην ερώτηση E-001862/2020, η Επίτροπος Ylva Johansson δήλωσε ότι θεωρεί «πως το τουρκικό νομικό πλαίσιο για την προσωρινή και διεθνή προστασία... [παρέχει] επαρκή προστασία ή ισοδύναμη προστασία με εκείνη που παρέχει η σύμβαση της Γενεύης του 1951». Για να σωθούν ανθρώπινες ζωές και να αποτραπεί η χειραγώγηση των μεταναστών, είναι σημαντικό το επίσημο γραφείο εκπροσώπησης της ΕΕ στην Τουρκία και οι προξενικές αρχές των κρατών μελών να είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν με ασφάλεια αιτήσεις παροχής ασύλου.

1. Διεκπεραιώνουν ήδη, στις εγκαταστάσεις τους, οι προξενικές αρχές των κρατών μελών και τα γραφεία της ΕΕ στην Τουρκία αιτήσεις παροχής ασύλου;

2. Εάν όχι, θα μπορούσαν τα γραφεία της ΕΕ στην Τουρκία να αποκτήσουν τη δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες διεκπεραίωσης αιτήσεων παροχής ασύλου, ώστε να αποτρέπεται η εκμετάλλευση των μεταναστών από τις τουρκικές αρχές με την προώθησή τους στα σύνορα της ΕΕ;

3. Διεκπεραιώνει η Τουρκία αιτήσεις παροχής ασύλου στο έδαφός της;