ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ κ. ΧΡ.ΠΑΠΟΥΤΣΗ

ΘΕΜΑ: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΚΤIΡΙΑ

Ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες αφορά στη παραγωγική λειτουργία των αστυνομικών τμημάτων, η ύπαρξη των οποίων παρέχει μία αίσθηση ασφάλειας σε κάθε περιοχή. Δεδομένης της ανάγκης για περισσότερη και ποιοτικότερη παροχή ασφάλειας στους πολίτες, το θέμα μείωσης του αριθμού των τμημάτων προκαλεί ανησυχίες, δεδομένου ότι κατά τόπους, ακόμα και τα υπάρχοντα τμήματα θεωρούνται λίγα, ενώ πρόσθετες πιέσεις δημιουργεί το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός των υπαρχόντων τμημάτων στεγάζεται σε μισθωμένα κτήρια.

Το θέμα αποκτά πιο έντονη διάσταση αν αναλογιστούμε την πρόσφατη περίπτωση όπου η ιδιοκτήτρια του κτηρίου που στεγάζεται το Αστυνομικό Τμήμα Πανοράματος δεν αποδέχτηκε την πρόταση μείωσης του ενοικίου κατά 20% και προχώρησε σε αγωγή έξωσης. Το μέγεθος του προβλήματος είναι μεγαλύτερο καθώς το 1/3 των ιδιοκτητών που τους έγινε πρόταση μείωσης του ενοικίου δεν την έχουν δεχτεί ακόμα. Αυτό δημιουργεί ζητήματα τόσο σε σχέση με την ανάγκη άμεσης μεταστέγασης των Τμημάτων, όταν οι διαπραγματεύσεις με τους ιδιοκτήτες δεν καταλήγουν κάπου, όσο και σε σχέση με φυσική παρουσία των τμημάτων αυτών σε συγκεκριμένες περιοχές.

Δεδομένης της κατάστασης που διαμορφώνεται ο Υπουργός ερωτάται:

(1) Με ποιο τρόπο σκοπεύει το Υπουργείο να αντιμετωπίσει την απροθυμία των ιδιοκτητών να μη δεχτούν μείωση του ενοικίου στα κτίρια που στεγάζουν αστυνομικά τμήματα;

(2)Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει αμοιβαία αποδεχτή λύση στις σχετικές διαπραγματεύσεις με τους ιδιοκτήτες πώς θα αντιμετωπίσει το Υπουργείο το στεγαστικό πρόβλημα που δημιουργείται αν δεν υπάρξει κατάλληλο κτήριο για τη στέγαση Αστυνομικού Τμήματος στη περιοχή που δημιουργείται το πρόβλημα;

(3) Με ποιο τρόπο θα διαχειριστεί το Υπουργείο τη περίοδο μετεγκατάστασης των Αστυνομικών Τμημάτων προκειμένου κατά τη μεταφορά τους να μην δημιουργηθούν κενά ή ελλείμματα αστυνόμευσης στις περιοχές που παρουσιάζεται το πρόβλημα.