ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ανδρέα Λοβέρδο

ΘΕΜΑ: Απόφαση του ΕΟΦ για απαγόρευση εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης 28 φαρμάκων.

Με απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων απαγορεύτηκε η εξαγωγή και ενδοκοινοτική διακίνηση 28 φαρμάκων ευρείας κατανάλωσης, προβάλλοντας ως δικαιολογητικό λόγο της απαγόρευσης την προστασία της δημόσιας υγείας λόγω ελλείψεως στην αγορά συγκεκριμένων φαρμάκων. Από την πλευρά του ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκάριων (ΠΣΦ), ο οποίος προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση της εν λόγω απόφασης, κάνει λόγο για παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, πρωτογενούς και δευτερογενούς, της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, της οικονομικής ελευθερίας των ιδιοκτητών φαρμακαποθηκών, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 5 του Συντάγματος και της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας, ενώ σημειώνει ότι έλλειψη φαρμάκων που επικαλείται ο ΕΟΦ είναι προσχηματική και ότι δεν προκύπτει κανένας κίνδυνος για την δημόσια υγεία. Επιπροσθέτως, ο ΠΣΦ τονίζει ότι η συγκεκριμένη απόφαση αναρμοδίως εκδόθηκε από τον ΕΟΦ και ότι αρμόδιος για την έκδοσή της, σε περίπτωση διαπίστωσης ενός τέτοιου προβλήματος, είναι ο Υπουργός Υγείας, καθώς και ότι στην απόφασή του ΕΟΦ δεν αναφέρεται ποια θα είναι η διάρκεια αυτής της απαγόρευσης.
Ενόψει των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Υπάρχει έλλειψη στην ελληνική αγορά των φαρμάκων για τα οποία εκδόθηκε η απόφαση του ΕΟΦ και αν υπάρχει, μπορεί η έλλειψη αυτή να αποτελέσει κίνδυνο για την δημόσια υγεία;
2. Σε περίπτωση που μπορεί να θεμελιωθεί κίνδυνος για την δημόσια υγεία, υπάρχουν λιγότερο επαχθή μέτρα από την απαγόρευση των εξαγωγών προκειμένου να επιτευχθεί το αποτέλεσμα της ύπαρξης επαρκών φαρμάκων στην ελληνική αγορά, και άρα της προστασίας της δημόσιας υγείας;
3. Σε περίπτωση θεμελίωσης των ανωτέρω προβλημάτων, είναι αρμόδιο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΦ να εκδώσει μία απόφαση με αυτό το περιεχόμενο;
4. Υπάρχουν εκτιμήσεις για το ποια είναι η χρονική διάρκεια της επιβολής τη απαγόρευσης σε περίπτωση που αυτή δεν ακυρωθεί;
5. Σε ποιες κινήσεις θα προβεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανέκυψαν εκ της απαγόρευσης εξαγωγών, δεδομένης και της ανάγκης στήριξης των εξαγωγών ελληνικών εταιριών για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας;

Η ερωτώσα Βουλευτής
Εύα – Ευδοξία Καϊλή