Παρά την παγκόσμια ανησυχία για την έξαρση κορονοϊού, η οποία έχει ήδη κοστίσει χιλιάδες ζωές στην Ευρώπη, η Τουρκία –μολονότι σύμμαχος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ– εξακολουθεί να προκαλεί εσκεμμένα την Ελλάδα και την ΕΕ, καθώς υποχρεώνει χιλιάδες μετανάστες να μεταβούν στα ελληνικά σύνορα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με διάφορες πηγές μέσων ενημέρωσης, Τούρκοι αστυνομικοί μεταμφιεσμένοι ως απλοί πολίτες και φορώντας πολιτική ενδυμασία προσπάθησαν να σπάσουν τον φράχτη στα ελληνικά σύνορα.

Το γεγονός ότι ο Ερντογάν προβαίνει στις ενέργειες αυτές εν μέσω παγκόσμιας πανδημίας καταδεικνύει ότι είναι αναξιόπιστος εταίρος, με μοναδικό στόχο να καταστήσει μόνιμη την κατάσταση αυτή στα ενωσιακά σύνορα, ώστε να μπορεί να την εκμεταλλεύεται όποτε το κρίνει σκόπιμο.

Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή εάν προτίθεται να λάβει αποτελεσματικότερα μέτρα, όπως ο αποκλεισμός της Τουρκίας από την αγορά της ΕΕ;


Απάντηση του κ. Várhelyi
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-001790/2020

Κατά την έκτακτη σύνοδο του Συμβουλίου Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις 4 Μαρτίου 2020, η ΕΕ επανέλαβε ότι η Τουρκία πρέπει να συμμορφωθεί με τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016(1).

H ΕΕ, μολονότι αναγνωρίζει την αυξημένη μεταναστευτική επιβάρυνση και τους συναφείς κινδύνους που αντιμετωπίζει η Τουρκία στο έδαφός της, καθώς και τις ουσιώδεις προσπάθειες τις οποίες έχει καταβάλει για τη φιλοξενία σχεδόν 4 εκατομμυρίων μεταναστών και προσφύγων, απέρριψε κατηγορηματικά τη χρήση του μεταναστευτικού προβλήματος από την Τουρκία για πολιτικούς σκοπούς(2). Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας(3). Έχει κινητοποιήσει συνολικά 6 δισ. ευρώ μέσω της Διευκόλυνσης για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία(4) και έχει διαθέσει ολόκληρο τον επιχειρησιακό προϋπολογισμό.

Όσον αφορά τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας γενικότερα, το Συμβούλιο σημείωσε τον Ιούνιο του 2019 ότι η Τουρκία εξακολουθεί να απομακρύνεται από την ΕΕ και ότι κατά συνέπεια οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης της Τουρκίας έχουν ουσιαστικά αδρανήσει . Το Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι η Τουρκία παραμένει υποψήφια χώρα και βασικός εταίρος σε πολλούς τομείς. Υπογράμμισε, επίσης, ότι παραμένει προσηλωμένο στη διατήρηση ανοικτού και ειλικρινούς διαλόγου, στην αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων και στη συνεργασία σε βασικούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος(5). Σε αυτά περιλαμβάνεται η πλήρης τήρηση των διατάξεων της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας από τις δύο πλευρές.
(1) https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/pdf
(2) https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/04/statement-on-the-situation-at-the-eus-external-borders/
(3) http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/pdf
(4) https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/migration_en
(5) https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/18/council-conclusions-on-enlargement-and-stabilisation-and-association-process/