ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς:
- Οικονομικών, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο
- Δικαιοσύνης, κ. Μιλτιάδη Παπαϊωάννου

ΘΕΜΑ: Αποζημιώσεις θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων μέσω του Επικουρικού Κεφαλαίου

Με το προσφάτως κατατεθέν σχέδιο νόμου του Υπ. Οικονομικών με τίτλο «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των Πιστωτικών Ιδρυμάτων – Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα – Κύρωση της Σύμβασης – Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις» επέρχονται δραστικές αλλαγές στον τρόπο αποζημίωσης των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων μέσω του Επικουρικού Κεφαλαίου. Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Σ/Ν καταργείται η ευθύνη του Επικουρικού Κεφαλαίου για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθική βλάβης ή ψυχικής οδύνης των θυμάτων από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα, ενώ στις περιπτώσεις όπου ο ασφαλιστής πτώχευσε ή η σε βάρος του εκτέλεση απέβη άκαρπη ή ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του, η ευθύνη του Επικουρικού Κεφαλαίου περιορίζεται για τις υπόλοιπες ζημίες στο ανώτατο όριο των 100.000 ευρώ. Για το ποσό αυτό, μάλιστα, οι αποζημιώσεις δεν θα καταβάλλονται στο σύνολό τους, αλλά θα περικόπτονται με κλιμακούμενες, υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, απαλλαγές, οι οποίες θα κυμαίνονται σε ποσοστά από 10% έως 40%.

Η ανωτέρω ρύθμιση σε μία χώρα όπου τα τα τροχαία ατυχήματα με αγνώστων στοιχείων υπαιτίους ή με ανασφάλιστα οχήματα δεν είναι σπάνια, θα προκαλέσει σημαντικά κοινωνικά προβλήματα και θα οδηγήσει σε ζημίες χωρίς δυνατότητα αποζημίωσης, κατάσταση την οποία κανένα δικαιοδοτικό σύστημα δεν θα έπρεπε να επιδιώκει. Τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων στερούνται του κονδυλίου της ηθικής βλάβης, που αποτελούσε το κύριο μέσο για ουσιαστική αποζημίωσή τους. Στις ακόμα βαρύτερες περιπτώσεις των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, οι συγγενείς του θύματος στερούνται του μοναδικού κατ’ ουσίαν μέσου αποζημίωσής τους, ήτοι του κονδυλίου της ψυχικής οδύνης. Επιπροσθέτως, στις περιπτώσεις των αφερρέγυων ασφαλιστικών εταιριών, το βάρος θα μετατεθεί αδικαιολογήτως στους ασφαλισμένους που είχαν την ατυχία να εναποθέσουν την κάλυψη της αστικής τους ευθύνης σε πτωχεύουσες ασφαλιστικές εταιρίες. Τα παραπάνω ζητήματα δεν αναλύονται επαρκώς ούτε στην αιτιολογική έκθεση του Σ/Ν, η οποία περιορίζεται στην ανάλυση της κατάργησης της υποχρέωσης του Επικουρικού Κεφαλαίου για αποζημίωση παθόντων απο αυτοκινητικό ατύχημα που προκάλεσε υπαίτιος από πρόθεση.

Ενόψει των παραπάνω και δεδομένου του μεγάλου αριθμού πολιτών που αφορά η εν λόγω ρύθμιση, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην εν λόγω ρύθμιση, και, εάν αυτοί συνίστανται στην ανεπάρκεια κεφαλαίων του Επικουρικού Κεφαλαίου , αν έχουν εξεταστεί άλλοι τόποι αύξησης των διαθεσίμων κεφαλαίων του Επικουρικού Κεφαλαίου πλην του περιορισμού των περιπτώσεων ευθύνης του;
Με ποιο τρόπο θα διασφαλίσει η κυβέρνηση ότι σε τροχαία ατυχήματα του πεδίου ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου, θύματα και ασφαλισμένοι δεν θα στερηθούν ουσιαστικής αποζημίωσης και ασφαλιστικής κάλυψης αντιστοίχως;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Εύα – Ευδοξία Καϊλή