ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
- Περιβάλλοντος, Χωτοταξίας και Δημοσίων Έργων, κ. Γεώργιο Σουφλιά
-Ανάπτυξης, κ. Κωστή Χατζηδάκη

Θέμα: Αποβιομηχάνιση και έλλειψη υποδομών στο οδικό δίκτυο του νομού Πέλλας

Στο νομό Πέλλας δραστηριοποιούνται 11.500 επιχειρήσεις του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα. Κυριαρχούν οι επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, οι βιοτεχνίες ειδών ένδυσης, οι βιοτεχνίες μεταλλικών κατασκευών και οι βιοτεχνίες επίπλων και κατεργασίας ξύλου. Ο νομός αποτελεί το μεγαλύτερο κέντρο μεταποίησης και εξαγωγής μεταποιημένων φρούτων της χώρας και ένα από τα βασικά εξαγωγικά κέντρα νωπών φρούτων και λαχανικών. Οι κλάδοι αυτοί στηρίζονται στις εξαγωγές, πράγμα που σημαίνει ότι αποφέρουν σημαντικά συναλλαγματικά οφέλη στη χώρα.
Ωστόσο, δυναμικοί βιομηχανικοί κλάδοι με ισχυρή παρουσία στο νομό είτε έχουν συρρικνωθεί δραματικά (κλωστοϋφαντουργία, έτοιμο ένδυμα) είτε αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα (βιομηχανία τροφίμων), με αποτέλεσμα τη σταδιακή αποβιομηχάνιση του νομού και τη δραματική αύξηση της ανεργίας.
Το πρόβλημα εντείνεται και από το γεγονός ότι ο νομός Πέλλας αποτελεί τον μοναδικό νομό της Βόρειας Ελλάδας που δεν έχει πρόσβαση στην Εγνατία Οδό, τελωνείο και δίοδο προς το γειτονικό κράτος για την υποστήριξη των παραδοσιακών εμπορικών σχέσεων με τη γείτονα χώρα. Σε αυτό το πλαίσιο, αποτελεί πάγιο αίτημα του εμπορικού, και όχι μόνο, κόσμου του νομού η δημιουργία υποδομών στο οδικό δίκτυο με κάθετους άξονες στην Εγνατία Οδό, με την κατασκευή του οδικού άξονα Χαλκηδόνας έως τα όρια του νομού Πέλλας και με την δημιουργία διόδου προς τα βόρεια σύνορα.

Ενόψει των παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Σε ποιες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση προκειμένου να σταματήσει η αποβιομηχάνιση του νομού Πέλλας και η συνεπακόλουθη αύξηση των ποσοστών ανεργίας;
2) Ποια είναι τα σχέδια της κυβέρνησης για την δημιουργία υποδομών στο οδικό δίκτυο του νομού, έτσι ώστε να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της περιοχής;

Η ερωτούσα Βουλευτής

Εύα – Ευδοξία Καϊλή