Κύριε Πρόεδρε, στην Ελλάδα με την εφαρμογή του Συμφώνου και των προγραμμάτων λιτότητας, αλλά και στην Ισπανία, η ανεργία των νέων φτάνει το 60%. Αυτό σημαίνει ότι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έλυσαν το πρόβλημα και γι’ αυτό αναβιώνει και έχει άνοδο ο ευρω-σκεπτικισμός αλλά και τα άκρα. Εκτός των άλλων, οι νέοι που είναι εκτός εκπαίδευσης και απασχόλησης κοστίζουν ορισμένες δεκάδες δισεκατομμύρια.

Υπογραμμίζω επίσης ότι ορισμένα κονδύλια δεν έχουν απορροφηθεί. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διορθωθεί ο σχεδιασμός για να γίνει πιο εύκολη η απορρόφηση αυτών των κονδυλίων. Επιτρέψτε μου να βάλω και μια ακόμα διάσταση: πρέπει να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις για να πραγματοποιήσουν νέες επενδύσεις με τον δανεισμό αλλά και με φορολογικά κίνητρα και σταθερότητα για όσους προχωρούν φυσικά σε επενδύσεις και προσλήψεις, καθώς και με μείωση των διαφορών των επιτοκίων ανάμεσα στα κράτη μέλη, καθώς υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές για τις επιχειρήσεις.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει οπωσδήποτε να δώσει έμφαση τόσο στις νέες τεχνολογίες, καθώς υπάρχει μια τεράστια αγορά σε αυτόν τον τομέα, την οποία μπορούμε να διεκδικήσουμε, όσο και στην καινοτομία για να καλύψει το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ινδία και την Κίνα, γιατί δεν αρκεί να έχουμε θέσεις εργασίας, αλλά πρέπει να έχουμε τέτοιες θέσεις που θα δώσουν στους νέους της Ευρώπης την ευκαιρία να γίνουν πρωταγωνιστές, αλλά και θέσεις εργασίας που θα μπορέσουν να βοηθήσουν και τις γυναίκες, τις οποίες πλήττει πάρα πολύ η ανεργία.