Η υποβολή ερωτήσεων προς την Επιτροπή με αίτημα γραπτής απάντησης αποτελεί βασική συνιστώσα του κοινοβουλευτικού ελέγχου που ασκούν οι βουλευτές του ΕΚ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γνωρίζοντας ότι ο όγκος των γραπτών ερωτήσεων είναι μεγάλος, περιόρισε αυτοβούλως το δικαίωμά του να θέτει ερωτήσεις (πέντε ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης το μήνα ανά βουλευτή, μέγιστη έκταση 200 λέξεις, όχι περισσότερες από τρεις ερωτήσεις για ένα συγκεκριμένο ζήτημα). Δυστυχώς οι απαντήσεις της Επιτροπής συχνά δεν είναι κατατοπιστικές, γεγονός που μπορεί να οφείλεται στις πρακτικές που εφαρμόζει η Επιτροπή στο εσωτερικό της σχετικά με τις απαντήσεις σε ερωτήσεις (για παράδειγμα, φαίνεται πως η απάντηση δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 25 στίχους).

1. Ποιους ακριβώς όρους και ποιους περιορισμούς έχει θεσπίσει η Επιτροπή σχετικά με την απάντηση σε ερωτήσεις, και πώς δικαιολογεί το γεγονός ότι οι απαντήσεις της συχνά στερούνται ουσιαστικού περιεχομένου;

2. Σε ποια νομική βάση στηρίζονται αυτοί οι όροι και σε ποιο επίπεδο έχει ληφθεί η σχετική απόφαση;

3. Καταβάλλει η Επιτροπή προσπάθειες για να αλλάξει τις πρακτικές της σχετικά με την απάντηση σε ερωτήσεις, ώστε να αναμένουμε ότι στο μέλλον θα λαμβάνουμε λεπτομερείς και σαφείς απαντήσεις;