Η Επικεφαλής της Ομάδας των Ελλήνων Ευρωβουλευτών στο S&D Εύα Καϊλή κατέθεσε τον περασμένο Δεκέμβριο ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη συμβατότητα του νόμου για τα ΜΜΕ, που ψήφισε η κυβέρνηση, και την αποψίλωση του ΕΣΡ από αρμοδιότητες, η οποία κατέτεινε σε προφανή προσπάθεια χειραγώγησης του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου αλλά και την ουσιαστική κατάργηση των αρμοδιοτήτων του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, με την ταυτόχρονη ανάθεσή τους στον Υπουργό Επικρατείας Ν. Παππά.

Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει η απάντηση του Επιτρόπου κ. Oettinger στην ερώτηση αν “Η συγκέντρωση όλων των εξουσιών αυτών εν λευκώ στον Υπουργό Επικρατείας, που αποφασίζει μόνος για τον αριθμό των αδειών και την ελάχιστη τιμή προσφοράς, αντί της ανεξάρτητης αρχής του ΕΣΡ, είναι σύμφωνη με την αρχή του διαχωρισμού κυβέρνησης και κρατικών λειτουργιών και την αποπολιτικοποίηση του κράτους;”. Ο κ. Oettinger απάντησε ότι “...δεδομένης της σημασίας του θέματος, κατά τη δημόσια διαβούλευση για την προετοιμασία της αναθεώρησης της οδηγίας , η Επιτροπή έθεσε το ερώτημα κατά πόσον θα έπρεπε να προβλεφθεί νομική υποχρέωση για την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών. Η νομοθετική πρόταση για την αναθεώρηση της Οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων αναμένεται να εγκριθεί το καλοκαίρι του 2016”.

Επίσης, υποστήριξε την ανεξαρτησία του ΕΣΡ και τήρησε μεγάλες και ξεκάθαρες αποστάσεις από τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης στο νόμο για τα ΜΜΕ, απαντώντας ότι “...Η ανεξαρτησία των ρυθμιστικών φορέων στον οπτικοακουστικό τομέα είναι παράγοντας καίριας σημασίας για την αμερόληπτη εφαρμογή των κανόνων περί τα οπτικοακουστικά μέσα. Η ύπαρξη κατάλληλων ρυθμιστικών εξουσιών και η μη υπαγωγή σε κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν δείκτες της ανεξαρτησίας της ρυθμιστικής αρχής”.

Τέλος, σε επόμενο ερώτημα της κ. Καϊλή ο Επίτροπος απάντησε ότι “...Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξακολουθούν να εξετάζουν τις πιθανές επιπτώσεις των διατάξεων που διέπουν τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό υπαλλήλων ανά σταθμό, καθώς και το κλειστό μητρώο των εργαζομένων στη θεμελιώδη ελευθερία της παροχής υπηρεσιών”.

Η Εύα Καϊλή δήλωσε σχετικά ότι “Η προσπάθεια της κυβέρνησης να έχει τον απόλυτο έλεγχο μέσω ενός και μόνο υπουργού της των μέσων ενημέρωσης, αλλά και η προφανής διάθεσή της για φίμωση των αντίθετων φωνών παραπέμπει σε πρακτικές απολυταρχικών καθεστώτων. Είναι σίγουρα πολύ μακριά από κάθε λογική ανοιχτής δημοκρατικής πολιτείας, αποτελεί προσβολή στη δημοκρατία και φυσικά αντιστρατεύεται θεμελιώδεις αρχές του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος, από το οποίο δυστυχώς η χώρα μας απομακρύνεται με πολύ γρήγορα βήματα. Μόνο θλίψη μπορεί να προκαλέσει αυτή η συνεχιζόμενη απομόνωση όχι μόνο από τα fora της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από τη βασική λογική και τις θεμελιώδεις αρχές της συνολικά...”.