Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών σχετικά με την έρευνα για υδρογονάνθρακες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου είναι ιδιαίτερα θετικές και διακρίνεται σαφώς η προοπτική μιας νέας πηγής ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, οι Υπουργοί Ενέργειας των εμπλεκομένων κρατών μελών, Ελλάδας και Κύπρου, όπως επίσης ο Υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ, έχουν κατ' επανάληψη τονίσει την προσήλωσή τους στην προώθηση και την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου EastMed, ο οποίος ήδη ανήκει στα έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (PCIs) και προβλέπεται να συνδέει τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου με την Ελλάδα και, μέσω αυτής, με τις αγορές της κεντρικής Ευρώπης.

Eρωτάται η Επιτροπή:

— Πώς εκτιμά τη συμβολή των κοιτασμάτων της Ανατολικής Μεσογείου στη διαφοροποίηση των οδεύσεων και πηγών του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο σε μεσοπρόθεσμη όσο και σε μακροπρόθεσμη βάση;
— Μεταξύ των εναλλακτικών οδών διαμετακόμισης των διαθέσιμων ποσοτήτων φυσικού αερίου για εξαγωγή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια θεωρείται ότι είναι η προστιθέμενη αξία του αγωγού EastMed και με ποιο τρόπο η Επιτροπή προτίθεται να υποστηρίξει πολιτικά και οικονομικά την κατασκευή του;
— Πώς αξιολογούνται τα εμπόδια που προβάλλονται στις περαιτέρω έρευνες λόγω της συνεχιζόμενης παρουσίας του τουρκικού ερευνητικού σκάφους Barbaros στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Απάντηση του κ. Arias Cañete εξ ονόματος της Επιτροπής

Η ανακάλυψη και η εξερεύνηση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου δημιουργεί νέες δυνατότητες που θα μπορούσαν να αλλάξουν την κατάσταση στην περιοχή από γεωπολιτική και οικονομική άποψη. Ωστόσο, είναι πολύ νωρίς να εκτιμηθεί ο όγκος φυσικού αερίου που θα φθάνει στις ευρωπαϊκές αγορές και σε ποια έκταση θα συμβάλει στην ενεργειακή διαφοροποίηση.

Ο αγωγός East Med είναι έργο κοινού ενδιαφέροντος·(ΕΚΕ) στον τρέχοντα κατάλογο και είναι υποψήφιο έργο για τον επικαιροποιημένο κατάλογο που θα δημοσιευθεί στα τέλη του 2015. Η δυνητική προστιθέμενη αξία του αγωγού αυτού θα είναι η μεταφορά νέου ενδογενούς ενεργειακού πόρου μέσω νέας διαδρομής και η επίτευξη του στόχου διαφοροποίησης της ΕΕ. Αυτό πάντως μπορεί να επιβεβαιωθεί μόνον όταν προσδιορισθούν οι ακριβείς όγκοι κοιτασμάτων φυσικού αερίου και ολοκληρωθούν οι τεχνικές μελέτες για τις δυνατότητες εξερεύνησης.

Υπενθυμίζεται ότι στην έκθεση προόδου του 2014 για την Τουρκία η Επιτροπή τόνισε τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της ΕΕ να εξερευνούν και να εκμεταλλεύονται τους φυσικούς τους πόρους σύμφωνα με το ενωσιακό κεκτημένο και το διεθνές δίκαιο, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.