Οι τιμές χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν σημαντικά τους τελευταίους 12 μήνες σε όλα τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων με άνοδο έως και 500 % στην Ελλάδα, την Κροατία και τη Βουλγαρία τον Ιανουάριο του 2022 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2021. Δεδομένης της έλλειψης εναρμονισμένης αντίδρασης της ΕΕ στην κρίση αυτή, τα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει ένα συνονθύλευμα μέτρων που κυμαίνονται από φορολογικές μειώσεις και ανώτατα όρια τιμών για τη θέρμανση έως καταβολή μετρητών και εκπτώσεις, κανένα από τα οποία δεν είναι βιώσιμο για τους εθνικούς προϋπολογισμούς πέρα από ένα διάστημα λίγων μηνών.

1. Ποια είναι η συγκεκριμένη ανάλυση της Επιτροπής για να εξηγήσει αυτές τις έντονες διαφορές στην αύξηση των τιμών χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των κρατών μελών κατά τους τελευταίους 12 μήνες (Ιανουάριος 2021 — Ιανουάριος 2022);

2. Συμφωνεί η Επιτροπή ότι απαιτείται νομοθετική λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπιστούν οι απότομες αυξήσεις των τιμών χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την ΕΕ και να αποφευχθούν οι σημαντικές διακυμάνσεις μεταξύ των κρατών μελών;

3. Ποια συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα προετοιμάζει η Επιτροπή για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις διογκούμενες τιμές της ενέργειας, οι οποίες είναι πιθανό να παραμείνουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα;