ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Μεταφορών Υποδομών & Δικτύων, κ. Δημήτριο Ρέππα

Θέμα: Ανησυχητική μείωση των δραστηριοτήτων του κατασκευαστικού κλάδου

Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο κατασκευαστικός τομέας παρουσίασε σημαντική πτώση το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης παραγωγής στις κατασκευές του γ΄ τριμήνου 2009 παρουσίασε μείωση 14,2%. Η μείωση αυτή του γενικού δείκτη παραγωγής στις κατασκευές προήλθε από τις μεταβολές των επιμέρους δεικτών, ήτοι του δείκτη παραγωγής οικοδομικών έργων-κτιρίων (μείωση 18,7%) και του δείκτη παραγωγής έργων πολιτικού μηχανικού (μείωση 11,7%). Επίσης κατά την ΕΣΥΕ, το ύψος των επενδύσεων στην οικοδομή εμφανίζουν τον κλάδο να έχει χάσει την ικμάδα του.

Κατά αντιφατικό τρόπο, και ενώ οι αγοραπωλησίες και οι επενδύσεις κινούνται σε χαμηλά επίπεδα (οι πωλήσεις των σπιτιών με δάνεια από τις τράπεζες εμφανίζουν πτώση 50% περίπου το τελευταίο χρόνο και οι συνολικές επενδύσεις σε ακίνητα έχουν σημειώσει πτώση κατά 86% τους τελευταίους 27 μήνες), στα ύψη παραμένουν οι τιμές των ακινήτων. Οι τιμές παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα αφού η υποχώρηση τους σε ονομαστικούς όρους έφθασε στο 4% στο εννεάμηνο του 2009. Η αποκλιμάκωση των τιμών των ακινήτων είναι μεγαλύτερη για τα παλαιά διαμερίσματα και προσεγγίζει το 5% ενώ τα νεόδμητα εμφανίζουν πτώση των τιμών μόλις κατά 2%, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι οι τιμές των σπιτιών υπερδιπλασιάστηκαν την περίοδο 1993-2007 σημειώνοντας άνοδο κατά 105%.

Βάσει των παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της κρίσης στον κατασκευαστικό κλάδο που απασχολεί πλήθος εργαζομένων και αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες-εργαλεία της Ελληνικής οικονομίας ;
2) Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για την ορθολογικότερη και ομαλότερη λειτουργία της αγοράς των ακινήτων ;

Η ερωτούσα Βουλευτής

Εύα – Ευδοξία Καϊλή