ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κα Άννα Διαμαντοπούλου

ΘΕΜΑ: Αναστολή προγραμμάτων υποτροφιών από το ΙΚΥ.

Σε πρόσφατη ανακοίνωσή του, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών αναφέρει ότι στο πλαίσιο των μέτρων λιτότητας και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 δεν θα προκυρηχθούν: α) πρόγραμμα μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα και β) πρόγραμμα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα.
Δεδομένης της ανάγκης για ενίσχυση του ερευνητικού έργου στη χώρα μας, ιδίως σε μια δύσκολη περίοδο που πρέπει να επενδύσουμε στην παιδεία, στην καινοτομία και εν γένει στην δυναμική των Ελλήνων επιστημόνων, ερωτάται η κα Υπουργός:
1. Θα εξετάσετε την δυνατότητα επαναπροκήρυξης για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 των προγραμμάτων υποτροφιών για μεταδικτορική έρευνα και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα;
2. Θα εξετάσετε την δυνατότητα να μην ανασταλούν και τα υπόλοιπα προγράμματα υποτροφιών του ΙΚΥ, ήτοι το πρόγραμμα για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό πτυχιούχων πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., το πρόγραμμα για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα πτυχιούχων πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. και το πρόγραμμα για ανώτερες ή μεταπτυχιακές καλλιτεχνικές σπουδές στο εξωτερικό;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Εύα – Ευδοξία Καϊλή